Επιλογή Σελίδας

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Οι φοιτητές που θα επιλέξουν στο εαρινό εξάμηνο του 2024 τα δύο μαθήματα “ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ” και “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ” θα πρέπει να συνδεθούν διαδικτυακά μέσω MS-Teams στην τάξη “ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ...

ΕΝΑΡΞΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

Η ενημέρωση για το Φοιτητικό Εργαστήριο Βιοχημείας του εαρινού εξαμήνου του Γ έτους θα γίνει διαδικτυακά  μέσω της πλατφόρμας MS Teams, στην ηλεκτρονική τάξη Φοιτητικό Εργαστήριο Βιοχημείας για όλους τους φοιτητές του 3ου έτους...