Επιλογή Σελίδας

Έναρξη Διαλέξεων Βιοχημείας ΙΙ

Οι διαλέξεις στο μάθημα ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 06 Μαρτίου σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα στην ηλεκτρονική τάξη “Βιοχημεία ΙΙ 2023-2024” με κωδικό 2j0kfil στην πλατφόρμα TEAMS. Εάν τη συγκεκριμένη ημερομηνία το κτίριο δεν τελεί υπό...

Έναρξη παραδόσεων μαθήματος “ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι”

Η έναρξη των παραδόσεων του προπτυχιακού μαθήματος 2ου εξαμήνου “Οργανική Χημεία Ι” θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα (κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, 11:00-13:00 στο Αμφιθέατρο 2). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει...