Επιλογή Σελίδας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΠΣ

Δείτε δείτε  την Πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Πολιτικη διασφαλισης ποιοτητας ΠΠΣ

Κάνοντας κλικ στο σύνδεσμό μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε την Πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας.