Επιλογή Σελίδας

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ-Δημοσιότητα Προκήρυξης διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στην Ενέργεια

AKAΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Πανεπιστημίου 28 – Τ.Κ. 106 79 Αθήνα τηλ.: 210.3664736 & 210.3664781 Αθήνα, 9 Ιουνίου 2021 Σας αποστέλλουμε Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Ενέργειας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, με...

Διάκριση του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Με βάση τα αποτελέσματα αξιολόγησης των Προτάσεων συγγραφής Ηλεκτρονικών Συγγραμμάτων, στο πλαίσιο του Β’ Οροσήμου της 1ης Πρόσκλησης του Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+, η πρόταση των Μελών ΔΕΠ του Εργαστηρίου, κκ. Σταλίκα Κωνσταντίνου (Καθηγητή) και Σακκά Βασίλη (Αναπληρωτή...