Επιλογή Σελίδας

Διάκριση του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Με βάση τα αποτελέσματα αξιολόγησης των Προτάσεων συγγραφής Ηλεκτρονικών Συγγραμμάτων, στο πλαίσιο του Β’ Οροσήμου της 1ης Πρόσκλησης του Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+, η πρόταση των Μελών ΔΕΠ του Εργαστηρίου, κκ. Σταλίκα Κωνσταντίνου (Καθηγητή) και Σακκά Βασίλη (Αναπληρωτή...