Επιλογή Σελίδας

SOS *** ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Ανακοινώνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Παρακαλούνται οι φοιτητές α) να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του Τμήματος και των διδασκόντων και β) να εγγραφούν στα αντίστοιχα e-courses των μαθημάτων που παρακολουθούν το τρέχον εξάμηνο. Για...

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 17-18,18-19 ,19-20 & 20-21

Η κατανομή των φοιτητών στους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους(Α.Σ.) γίνεται ως ακολούθως: ο αριθμός των πρωτοετών φοιτητών διαιρείται με τον αριθμό των ενεργών Α.Σ. και το πηλίκο της διαίρεσης προσαυξημένο κατά μονάδα καθορίζει τον αριθμό των Α.Σ. Η κατανομή των φοιτητών στα...

# ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ #

Η εξυπηρέτηση των φοιτητών θα γίνεται κυρίως μέσω email ή τηλεφωνικά κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης της Γραμματείας,οι οποίες είναι 10:00- 12:00, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Οι φοιτητές μπορούν: Να ενημερώνονται πρώτα από τις ανακοινώσεις του Τμήματος ( στις...