Επιλογή Σελίδας

Οι διαλέξεις του μαθήματος ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 6 Μαρτίου στις 09:00 στην ηλεκτρονική τάξη της πλατφόρμας TEAMS.

Σύνδεσμος:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3Aaec10416a81f46f7a579a71322194cfb%40thread.tacv2/2023-2024?groupId=d09ede0d-71cd-4386-abf0-28300ce4684b&tenantId=

Κωδικός ομάδας: 73weu1r

Οι Διδάσκοντες

Β. Σακκάς, Π. Τάκης