Επιλογή Σελίδας

ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Έχει δημιουργηθεί μία νέα ομάδα για το μάθημα ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ με κωδικό 4s05jc1 στην πλατφόρμα Microsoft Teams όπου θα αναρτάται το εκπαιδευτικό υλικό. Έχουν ήδη αναρτηθεί οι διαφάνειες των μέχρι τώρα μαθημάτων  και η πρώτη ‘μη...

Διδακτικό Υλικό Βιοχημείας ΙΙ

Ανακοινώνεται ότι το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος Βιοχημεία ΙΙ θα αναρτάται στην αίθουσα του MS-Teams “Βιοχημεία ΙΙ, 2022-2023” με κωδικό ομάδας:  m3ohmuq   Οι διδάσκοντες του μαθήματος ΠΘ Δούλιας- ΑΕ...