Επιλογή Σελίδας

ΠΜΣ “Προχ. Μαθ. Διεργασιών & Συσκευασίας Τροφίμων”

Σημειώσεις και παραδόσεις του μαθήματος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Προχωρημένα Μαθήματα Διεργασιών και Συσκευασίας Τροφίμων” στην αίθουσα MSteams με κωδικό iko10qa. Α....

ΠΜΣ “Προχ. Εργ. Ανάλυσης & Τεχνολογίας Τροφίμων”

Το εργαστηριακό μάθημα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Προχωρημένο Εργαστήριο Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων” θα γίνεται κάθε Τετάρτη 3μμ στο Χ2-207. Έναρξη Τετάρτη 22-3-2023. Σημειώσεις στο MSteams στην αίθουσα με κωδικό cwv7tkm. Α....

ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Έχει δημιουργηθεί μία νέα ομάδα για το μάθημα ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ με κωδικό 4s05jc1 στην πλατφόρμα Microsoft Teams όπου θα αναρτάται το εκπαιδευτικό υλικό. Έχουν ήδη αναρτηθεί οι διαφάνειες των μέχρι τώρα μαθημάτων  και η πρώτη ‘μη...