Επιλογή Σελίδας

Προγραμμα ERASMUS+

Κανονισμός επιλογής και κατάταξης των φοιτητών του Τμήματος Χημείας υποψηφίων για υποτροφία Erasmus+

.

προγραμμα ERASMUS+

Το πρόγραμμα ERASMUS+ αντικαθιστά από το 2014 το προηγούμενο επιτυχημένο ERASMUS. Το πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση, κατάρτιση, ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στη βελτίωση των επαγγελματικών προοπτικών των φοιτητών. Χρηματοδοτεί δράσεις κινητικότητας τόσο για σπουδές όσο και για πρακτική άσκηση σε ιδρύματα, ερευνητικούς φορείς (placement), κλπ της αλλοδαπής που έχουν συνάψει σχετική διμερή συμφωνία με το τμήμα χημείας. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τα συνεργαζόμενα ιδρύματα του εξωτερικού, τις προϋποθέσεις επιλογής κ.α στις πιο κάτω ιστοσελίδες:

 

Κινητικότητα-σπουδές

http://erasmus.uoi.gr/info/52/kinitikotita-foititon-me-skopo-tis-spoydes

Κινητικότητα-πρακτική άσκηση

http://erasmus.uoi.gr/info/60/kinitikotita-foititon-me-skopo-tin-praktiki-askisi

Διμερείς συμφωνίες

http://erasmus.uoi.gr/erasmus/20/dimereis-symfonies-erasmus

Ειδικά για το Τμήμα Χημείας στους παρακάτω συνδέσμους

Κανονισμός erasmus του τμήματος Χημείας

Ανταλλαγές μέσω Προγράμματος  Erasmus 2015-2019

Συμβασεις του  Τμήματος Χημείας  ανα κράτος

 

Τμηματικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Καθ. κ. Σ. Χατζηκακού. Πριν την δημοσίευση της προκήρυξης συμμετοχής στο πρόγραμμα, η διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων σε συνεργασία με την επιτροπή ERASMUS+ και τον τμηματικό υπεύθυνο οργανώνει ενημερωτική συνάντηση για τους ενδιαφερόμενους. Ο κανονισμός για το πρόγραμμα Erasmus+ που αφορά το τμήμα Χημείας είναι διαθέσιμος και στον οδηγό σπουδών (ενότητα V).