Επιλογή Σελίδας

ΒΙΟΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα επιλογής ‘ΒΙΟΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ’ μπορούν να κατεβάσουν τις σημειώσεις από την ψηφιακή τάξη του MS TEAMS με κωδικό 7ov95at  (οι διαλέξεις βρίσκονται στα Αρχεία). Οι...

Αναλυτική Χημεία ΙΙ – Υπόδειγμα εργασίας

Αγαπητοί 1ετείς φοιτητές Επισυνάπτεται υπόδειγμα εργασίας και τo link online υπολογιστικού φύλλου για να δηλώσετε τα στοιχεία σας για τη δημιουργία των ομάδων https://docs.google.com/spreadsheets/d/1peJMI_CbiBJFaQWZH81ryZSnIKKS7GF8s0XIxrlYA98/edit?usp=sharing  ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ‘ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ’

Επειδή το κατ’επιλογή μάθημα του 8ου εξαμήνου ‘ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ’  είναι το ίδιο με το μάθημα ‘ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ’,  όσοι 4ετείς φοιτητές έχουν πάρει το μάθημα ‘ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ...