Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ‘ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ’

Επειδή το κατ’επιλογή μάθημα του 8ου εξαμήνου ‘ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ’  είναι το ίδιο με το μάθημα ‘ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ’,  όσοι 4ετείς φοιτητές έχουν πάρει το μάθημα ‘ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ...