Επιλογή Σελίδας

Διάκριση για τα εργαστήρια Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η εργασία με τίτλο “ Alkylamino-terephthalate ligands stabilize 8-connected Zr4+ MOFs with highly efficient sorption for toxic Se species” που εκπονήθηκε στα Εργαστήρια Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας, υπό την επίβλεψη του Αναπλ. Καθηγητή Ε. Μάνου, και συγγραφείς...

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

«Ψήφισμα για το θάνατο της αφυπηρετήσασας συναδέλφου Λουκίας Λουκατζίκου » Η Πρόεδρος και τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,  εκφράζουν τη βαθιά τους λύπη για την απώλεια της αφυπηρετήσασας συναδέλφου Λουκίας Λουκατζίκου. Η...

Με το βραβείο Ακαδημίας Αθηνών τιμήθηκαν οι καθηγητές Κωνσταντίνος Σκομπρίδης, Αλέξανδρος Τσελέπης και η Δρ Δέσποινα Πανταζή

Οι καθηγητές του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Κωνσταντίνος Σκομπρίδης και Αλέξανδρος Τσελέπης, καθώς και η Δρ Δέσποινα Πανταζή, μέλος ΕΔΙΠ του ιδίου Τμήματος, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως από την Τάξη των Θετικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών,...