Επιλογή Σελίδας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΔΕ

Ανακοίνωση Δ.Π.Μ.Σ. «Ιατρική Χημεία»     Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00 μ. στην αίθουσα Χ2-097 θα γίνει η δημόσια παρουσίαση της διατριβής Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης από την υποψήφια Χριστίνα Καραμέτου του Δ.Π.Μ.Σ. «Ιατρική Χημεία», με...

Παρουσίαση Master Λαγός Νικόλαος /Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες

Την  Τρίτη 01/09/2020 και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του κ. Λαγού Νικολάου, στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ “Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες” με θέμα: ” Διαχείριση ποιότητας νερού στη λεκάνη...

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔ. ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ_ΝΤΕΜΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

Ανακοίνωση Την Τετάρτη 22 Ιουλίου και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα Χ2-097 θα γίνει η παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής από την υποψήφια διδάκτορα Νικολέτα Ντέμου, με τίτλο: «Σχεδιασμός, σύνθεση και βιολογικός έλεγχος νέων βιοδραστικών ενώσεων, αναλόγων της...

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΠΜΣ “Περιβάλλον και Αγροδιατροφή”

Την Τετάρτη 15/07/2020 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της κ. Τσουμάνη Ευαγγελίας, στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ “Περιβάλλον και Αγροδιατροφή” με θέμα: ” Αξιολόγηση συλλογικού συστήματος παροχής...

Παρουσίαση ΜΔΕ-Π. Χασκή

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΔΕ   O μεταπτυχιακός φοιτητής του Δ.Π.Μ.Σ. ‘’Περιβάλλον-Αγροδιατροφή’’ κος Χασκής Παναγιώτης θα παρουσιάσει, ενώπιον τριμελούς επιτροπής, τη μεταπτυχιακή διατριβή του με τίτλο «Μελέτη της φωτοδιάσπασης και της κινητικότηταςτου ζιζανιοκτόνου Metribuzin...