Επιλογή Σελίδας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΠΜΣ “Περιβάλλον και Αγροδιατροφή”

Την Τετάρτη 15/07/2020 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της κ. Τσουμάνη Ευαγγελίας, στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ “Περιβάλλον και Αγροδιατροφή” με θέμα: ” Αξιολόγηση συλλογικού συστήματος παροχής...

Παρουσίαση ΜΔΕ-Π. Χασκή

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΔΕ   O μεταπτυχιακός φοιτητής του Δ.Π.Μ.Σ. ‘’Περιβάλλον-Αγροδιατροφή’’ κος Χασκής Παναγιώτης θα παρουσιάσει, ενώπιον τριμελούς επιτροπής, τη μεταπτυχιακή διατριβή του με τίτλο «Μελέτη της φωτοδιάσπασης και της κινητικότηταςτου ζιζανιοκτόνου Metribuzin...

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Θ. ΧΑΤΖΗΜΗΤΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Ο κ. Θεόδωρος Χατζημητάκος υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Χημείας του Π.Ι., θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της διδακτορικής του διατριβής με θέμα: “Ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων για τον υγροχρωματογραφικό προσδιορισμό σουλφοναμιδίων μετά από...