Επιλογή Σελίδας

Παρουσίαση Μ.Δ.Ε.

Δ.Π.Μ.Σ. «ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ» Ανακοίνωση Τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου και ώρα 12 μ. στην αίθουσα Χ2-097 του Τμήματος Χημείας θα γίνει η δημόσια παρουσίαση ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης από τον μεταπτυχιακό φοιτητή του...