Επιλογή Σελίδας

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που προτίθενται να παρακολουθήσουν το εργαστήριο επιλογής του 8ου εξαμήνου «Προχωρημένο Εργαστήριο Τροφίμων» να εγγραφούν στην ομάδα MSteams «ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» με κωδικό: 1ebx18i. Οι...

Διαλέξεις “Έλεγχος Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων”

Η πρώτη διάλεξη του προπτυχιακού μαθήματος «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» θα γίνει την Τετάρτη 13-3-2024, ώρα 4-6μμ στην αίθουσα Χ2-094 ή στην περίπτωση συνέχισης της κατάληψης διαδικτυακά στην αίθουσα MSteams «Έλεγχος Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων» με...

Ανακοίνωση σχετικά με τις ομάδες εργαστηρίου του μαθήματος Η/Υ Πληροφορική-Εργαστήριο Πληροφορικής για το Ακ. Έτος 2023-2024

Στο επισυναπτόμενο αρχείο ανακοινώνονται οι ομάδες εργαστηρίου του μαθήματος Η/Υ Πληροφορική-Εργαστήριο Πληροφορικής για το Ακ. Έτος 2023-2024. Εάν κάποιος φοιτητής ο οποίος θα παρακολουθήσει το μάθημα δεν συμπεριλαμβάνεται σε κάποια ομάδα εργαστηρίου να επικοινωνήσει...