Επιλογή Σελίδας

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Δείτε στοιχεία για την υλικοτεχνική υποδομή του τμήματος.

Κτίρια

Στοιχεία για τα κτίρια του τμήματος

Αίθουσες διδασκαλίας

Στοιχεία για τις αίθουσες διδασκαλίας.

Αίθουσες σεμιναρίων

Στοιχεία για τις αίθουσες σεμιναρίων

Υπολογιστικό κέντρο

Στοιχεία για το υπολογιστικό κέντρο

Βιβλιοθήκη

Στοιχεία για την βιβλιοθήκη

Κοινά όργανα

Στοιχεία για τα κοινά όργανα