Επιλογή Σελίδας

PhD opportunity announcement (University of South Florida)

Ο επίκουρος καθηγητής του τμήματος Χημείας Ιωάννης Σπανόπουλος του Πανεπιστημίου Νότιας Φλόριντας (ΗΠΑ) παρέχει θέσεις διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο του . Το τμήμα παρέχει πολλές θέσεις για διδακτορικούς φοιτητές για διάφορες ειδικότητες. δείτε συνημμένο Ioannis...

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία θέση συνεργάτη/συνεργάτιδας στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενου ερευνητικού προγράμματος, ο/η οποίος-α θα διεξάγει έρευνα με στόχο την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στην ανάπτυξη μορίων για την...

Έμμισθη θέση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία θέση συνεργάτη/συνεργάτιδας, ο/η οποίος-α θα διεξάγει έρευνα με στόχο την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής  με θέμα που αφορά στην Καταλυτική Παραγωγή Η2 από μικρά οργανικά μόρια. Περιγραφή...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτορική διατριβή στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Η προθεσμία υποβολής αίτησης είναι μέχρι 9-11-2023. Αφορά κάτοχους Μαστερ, πτυχιούχους Χημείας, Επιστήμονες Υλικών, Χημικούς Μηχανικούς.