Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση υποψηφίου διδάκτορα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για χημικό ή χημικό μηχανικό ή μηχανικό υλικών-υποψήφιο διδάκτορα, για κάλυψη αναγκών ερευνητικού έργου.   Καθηγήτρια Μαρία Λουλούδη Τμήμα Χημείας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τηλ. 2651008418 e-mail: mlouloud@uoi.gr web:...

Πρόσκληση ερευνητή-μεταδιδακτορικού ερευνητή

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για χημικό ή χημικό μηχανικό -μεταδιδακτορικό ερευνητή, για κάλυψη αναγκών ερευνητικού έργου.   Καθηγήτρια Μαρία Λουλούδη Τμήμα Χημείας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τηλ. 2651008418 e-mail: mlouloud@uoi.gr web:...

Πρόσκληση ερευνητή – μεταδιδακτορικού ερευνητή

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για χημικό μηχανικό ή χημικό– μεταδιδακτορικό ερευνητή, για κάλυψη αναγκών ερευνητικού έργου. Prof. em. Demetres Briassoulis AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS, AGRICULTURAL ENGINEERING DEPARTMENT 75, IERA ODOS Str., 11855 ATHENS, GREECE TEL.:...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Προκήρυξη για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Ενέργειας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως. Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται Έλληνες...

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ-Δημοσιότητα Προκήρυξης διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στην Ενέργεια

AKAΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Πανεπιστημίου 28 – Τ.Κ. 106 79 Αθήνα τηλ.: 210.3664736 & 210.3664781 Αθήνα, 9 Ιουνίου 2021 Σας αποστέλλουμε Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Ενέργειας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, με...