Επιλογή Σελίδας

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Βεβαιωση Οινολογικης Εκπαιδευσης

Η Βεβαίωση Οινολογικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα αρ. 3 και 4 (Ν. 1697/87) χορηγείται σε πτυχιούχους χημικούς, οι οποίοι κατά το Πρόγραμμα Προπτυχιακών τους Σπουδών έχουν παρακολουθήσει και εξετασθεί επιτυχώς σε ειδικό κύκλο μαθημάτων που περιγράφεται παρακάτω. Η βεβαίωση χορηγείται αποκλειστικά μετά τη λήψη πτυχίου και όχι κατά την ολοκλήρωση των μαθημάτων του κύκλου οινολογικής εκπαίδευσης. Στο βαθμό που οι τίτλοι μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών δεν αντιστοιχούν επακριβώς στους τίτλους των μαθημάτων προπτυχιακών σπουδών που απαιτούνται για λήψη βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος οινολογικής εκπαίδευσης, η αντιστοίχιση γίνεται με βάση την ύλη των διδασκόμενων μαθημάτων.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ορίζεται ο ανώτατος αριθμός φοιτητών κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 891α/15-7-2014 και 929Α/6-6-2016, τα μαθήματα προπτυχιακών σπουδών για τη λήψη βεβαίωσης Οινολογικής Εκπαίδευσης για τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Χημείας είναι:

 1. Μαθηματικά
 2. Φυσική
 3. Ανόργανη Χημεία
 4. Οργανική Χημεία
 5. Αναλυτική Χημεία
 6. Βιοχημεία
 7. Βιολογία
 8. Χημεία και Ανάλυση Τροφίμων
 9. Τεχνολογία και Βιοχημεία Τροφίμων
 10. Εργαστήριο Ανάλυσης & Τεχνολογίας Τροφίμων
 11. Μικροβιολογία- Μικροβιολογία Τροφίμων
 12. Στοιχεία Οικονομίας
 13. Οινολογία Ι
 14. Οινολογία ΙΙ
 15. Αμπελουργία
 16. Εργαστήριο Οινολογίας
 17. Πρακτική άσκηση σε οινοποιείο ή σε οινολογικό εργαστήριο

ή

Πτυχιακή εργασία (σε θέμα σχετικό με Οινολογία)

Για την εισαγωγή φοιτητών στην οινολογική εκπαίδευση και τη λήψη της Βεβαίωσης Οινολογικής Εκπαίδευσης ισχύουν τα παρακάτω:

α) Οι φοιτητές υποβάλλουν αίτηση στον Τομέα Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων μετά το τέλος της εξεταστικής του Φεβρουαρίου σε ημερομηνίες που ορίζονται από τον Τομέα.

β) Ανώτατος αριθμός εισακτέων: ορίζεται κάθε ακαδημαϊκό έτος από τη Συνέλευση.

γ) Πρακτική άσκηση (εφόσον ο φοιτητής/τρια επιτελέσει Πρακτική άσκηση), στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης που υλοποιείται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με αντικείμενο στο πεδίο του οίνου. Εναλλακτικά μπορεί να επιτελέσει πτυχιακή εργασία στο πεδίο του οίνου.

Στα κριτήρια επιλογής για την επιτέλεση πτυχιακής ισχύουν τα ίδια κριτήρια που ισχύουν για την ανάθεση πτυχιακών εργασιών στο Τμήμα Χημείας. Επιπλέον, στα κριτήρια επιλογής περιλαμβάνεται η επιτυχής εξέταση σε ένα από τα δύο υποχρεωτικά μαθήματα: Χημεία και Ανάλυση Τροφίμων» ή Τεχνολογία και Βιοχημεία Τροφίμων».

Πτυχιακη εργασια οινολογικης εκπαιδευσης (Γ.Σ. 929α/6-6-2016)

Εάν η πτυχιακή εργασία που επιλέγει ο φοιτητής στο πλαίσιο των υποχρεωτικών μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) εμπίπτει στο αντικείμενο της Οινολογίας υπολογίζεται και για την οινολογική εκπαίδευση. Στην περίπτωση όμως που ο φοιτητής επιθυμεί να λάβει Βεβαίωση Οινολογικής Εκπαίδευσης και η πτυχιακή του εργασία δεν εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο της Οινολογίας, δύναται να εκπονήσει συμπληρωματικά πτυχιακή εργασία στο αντικείμενο της οινολογίας. Η πτυχιακή αυτή εργασία θα αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος, ενώ ο βαθμός της δε θα λαμβάνεται υπ’ όψιν στον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου.