Επιλογή Σελίδας

Υποστήριξη αποτελεσμάτων μεταπτυχιακής εργασίας Ευαγγελίας Σιφναίου

Την Τρίτη 20-4-21 και ώρα 11:30 η ΜΦ του ΠΜΣ του Τμήματος Χημείας Ευαγγελία Σιφναίου θα υποστηρίξει τα αποτελέσματα της μεταπτυχιακής της εργασίας με τίτλο ” «Μονολειτουργικά κυκλομεταλλικά σύμπλοκα του Pt(II) και του Pd(II) με 2-φαινυλπυριδίνη και...

Δηλώσεις μαθημάτων στα ΔΠΜΣ «Ανόργανη Βιολογική Χημεία» & ΔΠΜΣ «Ιατρική Χημεία»

Ενημερώνονται οι φοιτητές όλων των ετών ότι η δήλωση μαθημάτων για το ΔΠΜΣ «Ανόργανη Βιολογική Χημεία» & ΔΠΜΣ «Ιατρική Χημεία» του εαρινού εξαμήνου (και εμβόλιμη)  2020-2021 θα γίνει από τη Πέμπτη  8/4/2021 έως και την Κυριακή 18/4/2021. Η Δήλωση Μαθημάτων είναι...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΜΕ ΠΔ 407/80

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   Το Τμήμα Χημείας  της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, λαμβάνοντας  υπόψη την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αριθμ.συν.2018/30.09.2020   και την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος...

Δήλωση Μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021/προπτυχιακοί

Ενημερώνονται οι φοιτητές όλων των ετών ότι η δήλωση μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου (και εμβόλιμη)  2020-2021 θα γίνει από τη Παρασκευή 2/4/2021 έως και την Κυριακή 11/4/2021. (Η Δήλωση Μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές.) Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση...

Έναρξη διανομής συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2020-21

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 1068B/19.03.2021 (https://eudoxus.gr/files/FEK_1068B_19.03.2021.pdf), σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και...