Επιλογή Σελίδας

Μοναδα Προσβασιμοτητας και Κοινωνικης Στηριξης

Μοναδα Προσβασιμοτητας και Κοινωνικης Στηριξης

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες της Μονάδας Προσβασιμότητας και Κοινωνικής Στήριξης φοιτητών ΑμεΑ και φοιτητών Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://socialsupport.unit.uoi.gr/?page_id=354