Επιλογή Σελίδας

Χαιρετισμος Προεδρου

Λίγα λόγια από τον πρόεδρο του Τμήματος για την αποστολή και το έργο του τμήματος.

Η Χημεία είναι μια βασική επιστήμη που συνδέεται άμεσα με το επίπεδο ζωής και τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και ο ρόλος της σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο τεχνολογικά κόσμο αποκτά όλο και μεγαλύτερη δυναμική δίνοντας το παρόν σε νέο-αναπτυσσόμενους κλάδους αιχμής. Λαμβάνοντας υπ’ όψη τη διαμορφούμενη πραγματικότητα, το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων –όντας καταξιωμένο στην ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα- παρέχει σύγχρονες γνώσεις στη Χημεία αντίστοιχες της επαγγελματικής επάρκειας που εξασφαλίζει στους αποφοίτους του, παρέχοντάς τους ταυτόχρονα το γοητευτικό και περιπετειώδες ταξίδι της διερεύνησης του κόσμου της Χημείας.

Ο παρών ιστότοπος στοχεύει να σας ενημερώσει για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του Τμήματος καθώς και για τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές που παρέχει αποσκοπώντας να σας βοηθήσει να οργανώσετε καλύτερα τη φοίτησή σας. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής σας, θα βρείτε σημαντικούς αρωγούς στην προσπάθειά σας τόσο τους Καθηγητές σας όσο και το σύνολο του προσωπικού του Τμήματος καθώς θα είναι πάντα διαθέσιμοι και πρόθυμοι σύμβουλοί σας.

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με τα συλλογικά όργανα διοίκησης του Ιδρύματος προσπαθεί να διασφαλίσει την απρόσκοπτη και σε υψηλό επίπεδο εκπαιδευτική και ερευνητική λειτουργία του Τμήματος με την πεποίθηση ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς εργάζονται, όπως οφείλουν στο πλαίσιο του δημόσιου Πανεπιστημίου, για το κοινό αγαθό της παιδείας.

Εκ μέρους όλου του προσωπικού του Τμήματος θέλω να ευχηθώ στους φοιτητές μας καλές σπουδές προσδοκώντας ότι θα συμβάλλουμε αποφασιστικά στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων επιστημόνων που θα εργασθούν μελλοντικά για την ανάπτυξη, την ευημερία και την κοινωνική πρόοδο της χώρας.

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας
Καθηγήτρια Μαρία Λουλούδη

 Σεπτέμβριος 2020