Επιλογή Σελίδας

Διατελέσαντα Μέλη ΔΕΠ

Απο το έτος 2011 και μετά ( Η Διαδικασία για τα έτη πριν το 2011 βρίσκεται σε εξέλιξη)

Ονοματεπώνυμο Όνομα πατέρα Βαθμίδα Τομέας Ημ/νία Πρόσληψης/Διορισμού Ημ/νία Αποχώρησης
1 Δραΐνας Κωνσταντίνος Ευάγγελος Καθηγητής Τομέας Οργανικής Χημείας & Βιοχημείας 3/2/1982 7/5/2011
2 Κόβαλα-Δεμερτζή Δήμητρα Γεώργιος Καθηγητής Τομέας Ανόργανης & Αναλυτικής Χημείας 6/19/1975 8/31/2011
3 Σακαρέλλος Κωνσταντίνος Παναγιώτης Καθηγητής Τομέας Οργανικής Χημείας & Βιοχημείας 1/31/1977 8/31/2011
4 Οικονόμου Ευάγγελος Δημήτριος Επίκουρος Καθηγητής Τομέας Βιομηχανικής Χημείας & Χημείας Τροφίμων 10/22/1977 9/1/2011
5 Χατζηδάκης Ιωάννης Παναγιώτης Λέκτορας Τομέας Οργανικής Χημείας & Βιοχημείας 10/5/1977 12/4/2012
6 Περισυνάκης Άγγελος Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής Τομέας Οργανικής Χημείας & Βιοχημείας 4/23/1982 8/3/2013
7 Σακαρέλλου Μαρία Κωνσταντίνος Καθηγητής Τομέας Οργανικής Χημείας & Βιοχημείας 10/31/1977 8/31/2013
8 Πομώνης Φίλιππος Ιωάννης Καθηγητής Τομέας Βιομηχανικής Χημείας & Χημείας Τροφίμων 2/19/1978 8/31/2013
9 Νάνος Χρήστος Γεώργιος Λέκτορας Τομέας Ανόργανης & Αναλυτικής Χημείας 4/16/1980 12/5/2013
10 Λαζαρίδης Θεόδωρος Γεώργιος Λέκτορας Τομέας Φυσικοχημείας 1/4/2012 3/13/2014
11 Ελεμές Ιωάννης Ευάγγελος Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Οργανικής Χημείας & Βιοχημείας 10/26/1994 7/11/2014
12 Κονιδάρη Κωνσταντίνα Νικόλαος Επίκουρος Καθηγητής Τομέας Ανόργανης & Αναλυτικής Χημείας 4/22/1981 10/31/2014
13 Λουκατζίκου Λουκία Αργύρης Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής Χημείας & Χημείας Τροφίμων 3/29/1980 11/7/2014
14 Τσαπαρλής Γεώργιος Ροδόλφος Καθηγητής Τομέας Φυσικοχημείας 6/16/1978 8/31/2015
15 Παπαμιχαήλ Εμμανουήλ Μιλτιάδης Καθηγητής Τομέας Οργανικής Χημείας & Βιοχημείας 4/23/1982 8/31/2015
16 Μάργαρη (Τασιούλα) Μαρία Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Βιομηχανικής Χημείας & Χημείας Τροφίμων 6/9/1981 11/4/2015
17 Κοσμάς Μάριος Κυριάκος Καθηγητής Τομέας Φυσικοχημείας 6/19/1980 8/31/2017
18 Θεοδώρου-Κασιούμη Βασιλική Δήμητριος Καθήγητης Τομέας Οργανικής Χημείας & Βιοχημείας 12/18/2000 8/31/2017
19 Ρηγανάκος Κυριάκος Αντώνιος Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Βιομηχανικής Χημείας & Χημείας Τροφίμων 6/3/1982 4/24/2018
20 Δεμερτζή (Ακρίδα) Κωνσταντούλα Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Βιομηχανικής Χημείας & Χημείας Τροφίμων 8/17/1977 8/31/2018
21 Κοντομηνάς Μιχαήλ Γεώργιος Καθηγητής Τομέας Βιομηχανικής Χημείας & Χημείας Τροφίμων 2/26/1980 8/31/2018
22 Δεμερτζής Παναγιώτης Γεώργιος Καθηγητής Τομέας Βιομηχανικής Χημείας & Χημείας Τροφίμων 9/11/1980 8/31/2019
23 Κοσμά (Μυλωνά) Αγνή Αθανάσιος Καθηγητής Τομέας Φυσικοχημείας 2/23/1981 8/31/2019
24 Τσουκάτος Δημόκριτος Κωνσταντίνος Καθηγητής Τομέας Οργανικής Χημείας & Βιοχημείας 9/25/1981 8/31/2019
25 Μιχαηλίδης Άδωνις Περικλής Καθηγητής Τομέας Φυσικοχημείας 5/11/1982 8/31/2019
26 Γεροθανάσης Ιωάννης Παναγιώτης Καθηγητής Τομέας Οργανικής Χημείας & Βιοχημείας 3/20/1986 8/31/2019
27 Πομώνη Ευγενία Περικλής Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Οργανικής Χημείας & Βιοχημείας 7/20/1977 8/31/2020
28 Καμπανός Θεμιστοκλής Αντώνιος Καθηγητής Τομέας Ανόργανης & Αναλυτικής Χημείας 2/6/1978 8/31/2020
29 Βαϊμάκης Τιβέριος Χριστόφορος Καθηγητής Τομέας Βιομηχανικής Χημείας & Χημείας Τροφίμων 3/27/1980 8/31/2020
30 Βαρβούνης Γεώργιος Ιωάννης Καθηγητής Τομέας Οργανικής Χημείας & Βιοχημείας 12/10/1982 8/31/2020
31 Σκούλικα Σταυρούλα Βασίλειος Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Φυσικοχημείας 1/28/1983 8/31/2020
32 Ζαρκάδης Αντώνιος Κωνσταντίνος Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Οργανικής Χημείας & Βιοχημείας 11/19/1986 8/31/2020