Επιλογή Σελίδας

Αξιολογηση

Δείτε στοιχεία για την εσωτερική-εξωτερική αξιολόγηση του τμήματος καθώς και δεδομένα ποιότητας του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (ΠΠΣ).

Εσωτερικη αξιολογηση

Κάνοντας κλικ στο τίτλο, μπορείτε να δείτε την εσωτερική αξιολόγηση του τμήματος.

Εξωτερική αξιολόγηση

Κάνοντας κλικ στο τίτλο, μπορείτε να δείτε την εξωτερική αξιολόγηση του τμήματος.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΠΣ)

Κάνοντας κλικ στο τίτλο, μπορείτε να δείτε την απόφαση πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του τμήματος.