Επιλογή Σελίδας

Παραδόσεις “Χημικές Διεργασίες Χημικής Τεχνολογίας”

Λαμβάνοντας υπόψιν την προτροπή της της διοίκησης του Τμήματος για την χρονική διευκόλυνση της διεξαγωγής των εργαστηρίων, καθώς και τα σχετικά emails φοιτητών, οι παραδόσεις του μαθήματος ‘Χημικές Διεργασίες της Χημικής Τεχνολογίας’ θα συνεχιστούν την Δευτέρα...

Π.Μ.Σ. ΚΙΙ3-Χημεία, Φυσικοχημεία και Τεχνολογία Πολυμερών

Το μεταπτυχιακό μάθημα ΚΙΙ3-Χημεία, Φυσικοχημεία και Τεχνολογία Πολυμερών θα διδαχθεί διαδικτυακά με διδάσκοντες τους Μ. Σίσκο (Χημεία), Κ. Βλάχο (Φυσικοχημεία) και Γ. Παπαγεωργίου (Τεχνολογία). Οι ενδιαφερόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να εγγραφούν στην...

ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

Η διάλεξη της Τρίτης 6 Απριλίου 2021 για το μάθημα ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ δεν θα πραγματοποιηθεί. Η ημέρα και ώρα αναπλήρωσης θα καθοριστεί σε συνεννόηση με τους φοιτητές στο επόμενο μάθημα. Ο διδάσκων Γεώργιος...