Επιλογή Σελίδας

Αναπληρώσεις Εργ. Ανάλ. & Τεχν. Τροφίμων

Η αναπλήρωση των απουσίων του μαθήματος “Εργαστήριο Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων” θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14-12-2023 ώρα 9:00-14:00 σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα. Εκ του...

Οργανική Χημεία ΙΙ (Καρβοξυλικά οξέα)

Οι παραδόσεις της Οργανικής Χημείας ΙΙ συνεχίζονται με χρήση των πρασινοπινάκων, αμφιβόλου ποιότητας και ασφάλειας, του αμφιθέατρου 2. Για τη βοήθεια των φοιτητών (-τριων) που παρακολουθούν εσωκλείονται οι διαλέξεις της 04 και 06 Δεκέμβρη, καθώς και οι λυμένες...