Επιλογή Σελίδας

Μαθήματα Οργανικής Χημείας ΙΙ (28, 30 Νοέμβρη 2022)

Οι διαλέξεις του μαθήματος Οργανική Χημεία ΙΙ συνεχίζονται με χρήση του μαυροπίνακα (πράσινος φθαρμένος)… Εσωκλείεται το κεφάλαιο Ενολοιόντα και Αλδολική Συμπύκνωση σε μορφή powerpoint....

Αναβολή Μαθήματος Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων-Ενέργεια

Το αυριανό μάθημα 01/12/2022 και ώρα 11.00 αναβάλλεται λόγω έκτακτης υποχρέωσης του διδάσκοντα. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα ορισθεί μετά από επικοινωνία με τους φοιτητές. Ι. Κωνσταντίνου...