Επιλογή Σελίδας

Π.Μ.Σ. ΚΙΙ3-Χημεία, Φυσικοχημεία και Τεχνολογία Πολυμερών

Το μεταπτυχιακό μάθημα ΚΙΙ3-Χημεία, Φυσικοχημεία και Τεχνολογία Πολυμερών θα διδαχθεί διαδικτυακά με διδάσκοντες τους Μ. Σίσκο (Χημεία), Κ. Βλάχο (Φυσικοχημεία) και Γ. Παπαγεωργίου (Τεχνολογία). Οι ενδιαφερόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να εγγραφούν στην...

ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

Η διάλεξη της Τρίτης 6 Απριλίου 2021 για το μάθημα ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ δεν θα πραγματοποιηθεί. Η ημέρα και ώρα αναπλήρωσης θα καθοριστεί σε συνεννόηση με τους φοιτητές στο επόμενο μάθημα. Ο διδάσκων Γεώργιος...

A Πρόοδος στην Φυσικοχημεία Ι (Βλάχος)

Η πρώτη πρόοδος στην Φυσικοχημεία Ι  για το Β τμήμα (Βλάχος) θα γίνει στις 11 Απριλίου και ώρα 11:00 μεσω ms teams Οι φοιτητές που ο αριθμός μητρώου λήγει σε 0, 2, 4 στην αίθουσα Ι με κωδικό s56sxhj Οι φοιτητές που ο αριθμός μητρώου λήγει σε 6, 8 στην αίθουσα ΙI με...