Επιλογή Σελίδας

“Συσκευασία Τροφίμων”

Οι φοιτητές που προτίθενται να δηλώσουν το μάθημα «ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του 7ου εξαμήνου να εγγραφούν στην αντίστοιχη αίθουσα του MSteams. Θα γίνει εξ αποστάσεως συζήτηση για την οριστικοποίηση ημέρας, ώρας και αίθουσα παραδόσεων (δια ζώσης) του μαθήματος. Κωδικός:...

Έναρξη κατ’ επιλογήν υποχρεωτικού μαθήματος Πεπτιδοχημείας.

Έναρξη κατ’ επιλογήν υποχρεωτικού μαθήματος Πεπτιδοχημείας. Οι διαλέξεις για το κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα Πεπτιδοχημείας θα ξεκινήσουν την Τρίτη 2/11/2021 10:00-1300  στην αίθουσα Χ3-230. Οι διδάσκοντες, Β. Τσίκαρης, Α....

ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ”

Ενημερώνονται οι φοιτητές που έχουν επιλέξει το μάθημα “Εισαγωγή στην Κλινική Βιοχημεία” ότι εξαιτίας του αυξημένου αριθμού που έχουν δηλώσει το μάθημα, η αίθουσα που είχε αρχικά οριστεί για τη διδασκαλία του μαθήματος (Χ2-094) αλλάζει. Το μάθημα θα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ

  Η Διάλεξη του μαθήματος επιλογής ‘Αμπελουργία’ (7ο εξάμηνο) θα πραγματοποιείται εφεξής κάθε Τετάρτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα Χ2-094. Ο Διδάσκων Βασίλειος Στουρνάρας (vstournaras@uoi.gr) Επίκουρος Καθηγητής...