Επιλογή Σελίδας

Προπτυχιακές Σπουδές

Δείτε στοιχεία για τις προπτυχιακές σπουδές στο τμήμα.

1ο Εξάμηνο 

2ο Εξάμηνο 

3ο Εξάμηνο 

4ο Εξάμηνο 

5ο Εξάμηνο 

6ο Εξάμηνο 

7ο Εξάμηνο 

8ο Εξάμηνο ( Πτυχιακή Εργασία ) 

Για τη λήψη του πτυχίου Χημείας απαιτούνται 233 Διδακτικές Μονάδες (Δ.Μ.). Το νέο πρόγραμμα σπουδών εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000. Για διάφορες κατηγορίες φοιτητών έχουν προβλεφθεί μεταβατικές διατάξεις και ρυθμίσεις όπως αντιστοιχίσεις.