Επιλογή Σελίδας

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Κάνοντας κλικ στο σύνδεσμό μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τα περιγράμματα μαθημάτων του προπτυχιακού πρόγραμματος σπουδών. Αυτά περιλαμβάνουν αναλυτική περιγραφή της διδακτέας ύλης, την οργάνωση της διδασκαλίας, τους μαθησιακούς στόχους, τον τρόπο εξέτασης και σχετική βιβλιογραφία. Ειδικά για τα μαθήματα “Πτυχιακή εργασία” και “Πρακτική άσκηση” τα περιγράμματα είναι διαθέσιμα ΕΔΩ