Επιλογή Σελίδας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2021- 2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1043/8.10.2021

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο  email: didaktoreschem@uoi.gr ηλεκτρονικά σε ένα ενιαίο αρχείο pdf την αίτησή τους μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω  από 10-10-2021 έως  και 30-10-2021 . Το  email θα πρέπει να έχει...

Μετ/κό Πρόγραμμα Σπουδών στη Χημεία: Χημεία και Τεχνολογία Υλικών με Εφαρμογές στη Βιομηχανία, την Ενέργεια και το Περιβάλλον Εξωτερικός Εισερχόμενα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταπτυχιακές σπουδές στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών στην κατεύθυνση “Χημεία και Τεχνολογία Υλικών με εφαρμογές στη Βιομηχανία, την Ενέργεια & το Περιβάλλον” για το...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2021-2022 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και παρακαλούμε για την ανάρτηση τους προκειμένου να ενημερωθούν οι τελειόφοιτοι και πτυχιούχοι των Τμημάτων σας. (δείτε συνημμένα)...

ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ /ΑΠΘ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΣΤΟ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ  ΚΑΙ  ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ  ΙΑΤΡΙΚΗ» (έως  15/10/2020) Τα Τμήματα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας (ΑΠΘ) και Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας (ΔΠΘ) προκηρύσσουν σαράντα (40)...