Επιλογή Σελίδας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΔΠΜΣ) «Περιβάλλον και Αγροδιατροφή»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : Για την πλήρωση δεκαπέντε (15) θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021. Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μετά από εισήγηση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Περιβάλλον και...

Α’ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ 2020-2021

To Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο της επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Φ.Ε.Κ. 1723/17-5-18) προκηρύσσει την εισαγωγή είκοσι πέντε (25) νέων μεταπτυχιακών φοιτητών για το Πανεπιστημιακό έτος 2020-2021. Οι ενδιαφερόμενοι...