Επιλογή Σελίδας

ΔΠΜΣ “ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ” ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 2024-25

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι η Ε.Δ.Ε του ΔΠΜΣ “Ιατρική Χημεία” στην υπ. αριθμ. 74/18-6-2024 συνεδρίαση της λαμβάνοντας υπόψη: (i) την ανάγκη για την αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών του ΔΠΜΣ με την επικαιροποίηση ύλης και μαθημάτων, (ii) την ανάγκη για την...

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Έμμισθου Υποψήφιου Διδάκτορα, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Supramolecular Science and Engineering Institute (ISIS) του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Έμμισθου Υποψήφιου Διδάκτορα, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Supramolecular Science and Engineering Institute (ISIS) του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου https://emploi.cnrs.fr/Offres/Doctorant/UMR7006-JEALUT-005/Default.aspx...

Προκήρυξη του ΔΠΜΣ στην «Εφαρμοσμένη Βιοχημεία_ Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων»-2024-2025

Προκήρυξη του ΔΠΜΣ στην «Εφαρμοσμένη Βιοχημεία_ Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων»-2024-2025 δείτε συνημμένο

Παρουσίαση αποτελεσμάτων ΜΔΕ του κ. Αλκιβιάδη Τζίμα

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Χημείας κ. Αλκιβιάδης Τζίμας παρουσιάζει τα πειραματικά του αποτελέσματα στην Εξεταστική Επιτροπή, στο πλαίσιο του ΠΜΣ του Τμήματος Χημείας, την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 11.30 πμ. Η παρουσίαση θα γίνει μέσω ms teams με...