Επιλογή Σελίδας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2021-2022 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και παρακαλούμε για την ανάρτηση τους προκειμένου να ενημερωθούν οι τελειόφοιτοι και πτυχιούχοι των Τμημάτων σας. (δείτε συνημμένα)...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «Περιβάλλον και Αγροδιατροφή»

Για την πλήρωση δεκαπέντε (15) θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022. Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μετά από εισήγηση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Περιβάλλον και...

Προκήρυξη 15 θέσεων ΔΠΜΣ “Ανόργανη Βιολογική Χημεία” 2021-2022

Προκήρυξη 15 θέσεων ΔΠΜΣ “Ανόργανη Βιολογική Χημεία” για το ακαδημαικό έτος 2021-2022. Επισημαίνεται ότι για να είναι έγκυρη η υποψηφιότητα των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών θα πρέπει τα δικαιολογητικά να παραληφθούν σε έντυπη μορφή από την Γραμματεία...