Επιλογή Σελίδας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο  email: didaktoreschem@uoi.gr ηλεκτρονικά σε ένα ενιαίο αρχείο pdf την αίτησή τους μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω  από   5 -1 2022 έως  και 31-01-2022 .   Το  email θα πρέπει...