Επιλογή Σελίδας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Α’ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2020-2021 Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Τμήματος ( Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Θ....

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5 θέσεων ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Αγροδιατροφή»

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μετά από εισήγηση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Περιβάλλον και Αγροδιατροφή», αποφάσισε την προκήρυξη πέντε (5) κενών θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Η εισαγωγή των...

ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ /ΑΠΘ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΣΤΟ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ  ΚΑΙ  ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ  ΙΑΤΡΙΚΗ» (έως  15/10/2020) Τα Τμήματα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας (ΑΠΘ) και Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας (ΔΠΘ) προκηρύσσουν σαράντα (40)...