Επιλογή Σελίδας

Προκήρυξη 2023-2024 ΠΜΣ “Οικολογία και Διαχείρηση της Βιοποικιλότητας” του Τμ. Βιολογίας του ΕΚΠΑ.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών του ΠΜΣ «Οικολογία και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024. Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος...

ΠΜΣ «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑ

Προκήρυξη Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών του ΠΜΣ «Βιοπληροφορική-Υπολογιστική Βιολογία» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024. Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://msc-bioinformatics.biol.uoa.gr/. δείτε...

Αγγλόφωνο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών “Health Statistics & Data Analytics”

Νέο αγγλόφωνο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών  “Health Statistics & Data Analytics” του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, όπου άνοιξε η περίοδος των αιτήσεων μέχρι τις 2-7-2023. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας...

προκήρυξη του ΔΠΜΣ «Μεταφραστική Βιοϊατρική Μηχανική και Επιστήμη – Translational Engineering in Health and Medicine»

Επισυναπτόμενη θα βρείτε την προκήρυξη του ΔΠΜΣ «Μεταφραστική Βιοϊατρική Μηχανική και Επιστήμη – Translational Engineering in Health and Medicine», για το ακαδημαϊκό έτος...

Προκήρυξη 15 θέσεων ΔΠΜΣ “Ανόργανη Βιολογική Χημεία”

Προκήρυξη 15 θέσεων ΔΠΜΣ “Ανόργανη Βιολογική Χημεία” για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Επισημαίνεται ότι για να είναι έγκυρη η υποψηφιότητα των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών θα πρέπει τα δικαιολογητικά να παραληφθούν σε έντυπη μορφή από την Γραμματεία...