Επιλογή Σελίδας

Επικοινωνία

     ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΩΡΕΣ 10:00- 12:00

 

Οι φοιτητές μπορούν να στέλνουν τα αιτήματά τους στα παρακάτω emails μέσω του ιδρυματικού τους email.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: gramchem@uoi.gr

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: pmschem@uoi.gr

Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών: didaktoreschem@uoi.gr

Διοικητικά θέματα : gramchem@uoi.gr

Θέματα Τομέων: mkordono@uoi.gr

Υπεύθυνη Προπτυχιακού προγράμματος σπουδών: κ. Δήμητρα Σκαργιώτη, τηλ. 2651007124

Υπεύθυνη Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών & διοικητικών θεμάτων: κ.Άρτεμις Μπίτου,Αν. Προϊσταμένη τηλ.2651007470

Υπεύθυνη ΕΥΔΟΞΟΥ, θεμάτων Τομέων: κ.Μαριλένα Κορδονόρη, τηλ. 2651008388

Υπεύθυνη Διδακτορικών\μεταδιδακτορικών σπουδών, ΔΠΜΣ Τμήματος  κ.Ξανθή Τουτουνζόγλου, Προϊσταμένη Γραμματείας τηλ.2651007277

————————————————————————————————————————————————————-

Οι Γραμματείες των ΔΠΜΣ ακολουθούν το δικό τους ωράριο εξυπηρέτησης.

Παρακαλώ επικοινωνήστε για πληροφορίες στα emails των αντίστοιχων ΔΠΜΣ:

ΔΠΜΣ Περιβάλλον και Αγροδιατροφή svouzon@uoi.gr Τηλ.2651007177

ΔΠΜΣ Ιατρική Χημεία a.tsouka@uoi.gr; l.pechlivani@uoi.gr  Τηλ.2651008710

ΔΠΜΣ Ανόργανη Βιολογική Χημεία cbanti@uoi.gr Τηλ.2651008362