Επιλογή Σελίδας

     ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

 Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ COVID ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΊ ΜΕΣΩ  EMAIL ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ

Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η φυσική παρουσία θα γίνεται μόνο ύστερα από ραντεβού.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Μπορείτε  να στέλνετε τα αιτήματά σας στα παρακάτω emails με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω*:

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: gramchem@uoi.gr

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: pmschem@uoi.gr

Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών: didaktoreschem@uoi.gr

Διοικητικά θέματα : gramchem@uoi.gr

Θέματα Τομέων: mkordono@uoi.gr

Υπεύθυνη Προπτυχιακού προγράμματος σπουδών: κ. Δήμητρα Σκαργιώτη

Υπεύθυνος Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών:   –

Υπεύθυνη Πρωτοκόλλου  & διοικητικών θεμάτων: κ.Άρτεμις Μπίτου, Αν. Προϊσταμένη 

Υπεύθυνη ΕΥΔΟΞΟΥ, θεμάτων Τομέων, αδειών  μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ, οικονομικών αιτημάτων: κ.Μαριλένα Κορδονόρη

 

Υπεύθυνη  διεκπεραίωσης αποφάσεων Τμήματος, ΑΠΕΛΛΑ, Διδακτορικώνμεταδιδακτορικών σπουδών κ.Ξανθή Τουτουνζόγλου, Προϊσταμένη Γραμματείας 

————————————————————————————————————————————————————-

Οι Γραμματείες των ΔΠΜΣ ακολουθούν το δικό τους ωράριο εξυπηρέτησης.

Παρακαλώ επικοινωνήστε για πληροφορίες στα emails των αντίστοιχων ΔΠΜΣ:

ΔΠΜΣ Περιβάλλον και Αγροδιατροφή υπεύθυνος Ι. Κωνσταντίνου (iokonst@uoi.gr) – Τηλ.2651007124

ΔΠΜΣ Ιατρική Χημεία υπεύθυνος Γαρούφης Αχιλλέας (agaroufi@uoi.gr)  – Τηλ.2651007124

ΔΠΜΣ Ανόργανη Βιολογική Χημεία cbanti@uoi.gr – Τηλ.2651008362

………………………………………………………………………………………………………..

*ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ:

Tα  emails λαμβάνουν αριθμό προτεραιότητας και απαντώνται όλα στον χρόνο που απαιτείται υπό τις τρέχουσες συνθήκες.

Τα πιστοποιητικά των φοιτητών όλων των κύκλων σπουδών που εκδίδονται από το φοιτητολόγιο αποστέλλονται συνήθως  την ίδια μέρα μέχρι 2 εργάσιμες ημέρες. ( Αυτά που αφορούν σε παλιά προγράμματα σπουδών και δεν υπάρχουν στο ηλεκτρονικό αρχείο αποστέλλονται μέσα σε  10 εργάσιμες ημέρες). 

Διάφορα αιτήματα για τα οποία απαιτείται απόφαση αρμόδιων επιτροπών και έγκριση Συνέλευσης απαντώνται μετά την απόφαση της Συνέλευσης. ( Η Συνέλευση συνεδριάζει υπό κανονικές συνθήκες μια φορά τον μήνα)

Οι φοιτητές και τα μέλη του Τμήματος θα πρέπει να στέλνουν τα αιτήματά τους μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού για ταυτοποίηση των στοιχείων τους.

Το κοινό που δεν έχει ιδρυματικό λογαριασμό θα πρέπει να στέλνει φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου για πιστοποίηση στοιχείων.

Θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται το θέμα κατά την αποστολή του μηνύματος.