Επιλογή Σελίδας

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας ΙΙ (προσθήκες σε ομάδες)

Οι παρακάτω φοιτητές προστίθενται στις αντίστοιχες ομάδες για άσκηση στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας ΙΙ. Α.Μ. 5861 στην αίθουσα 1, κάθε Δευτέρα-Τρίτη, Α.Μ. 5461 στην αίθουσα 1, κάθε Πέμπτη-Παρασκευή. Λ....

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ – ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ

Λόγω της στάσης εργασίας των μελών ΔΕΠ, η προγραμματισμένη συνάντηση για το Φοιτητικό Εργαστήριο Βιοχημείας του εαρινού εξαμήνου του Γ έτους θα γίνει διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας MS Teams, στην ηλεκτρονική τάξη “Φοιτητικό Εργαστήριο Βιοχημείας” (Κωδικός...

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας ΙΙ (6ου εξαμήνου)

Επειδή βομβαρδίζετε με ερωτήσεις, σας ενημερώνω ότι το Εργαστήριο Οργανικής Χημείας ΙΙ του 6ου εξαμήνου θα ξεκινήσει μετά τη λήξη της κατάληψης των χώρων του Τμήματος Χημείας. Δεν διαθέτω πρόσβαση στο μαντείο των δελφών ή άλλου ευαγούς παρομοίου ιδρύματος της...

Βαθμολογία της Οργανικής Χημείας ΙΙ (εξέταση 02 Φλεβάρη 2024)

Σας ενημερώνω ότι η έναρξη της βαθμολόγησης των γραπτών της εξέτασης Οργανική Χημεία ΙΙ της 02 Φλεβάρη 2024 θα ξεκινήσει περίπου 8 βδομάδες μετά τη λήξη της κατάληψης των χωρων του Τμήματος Χημείας. Υποθέτω ότι το διάστημα αυτό είναι αρκετό για τη κάλυψη της...

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 2023-2024 ΜΠΑΔΕΚΑ

Οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί να εκπονήσουν την πτυχιακή τους εργασία υπό την επίβλεψή μου παρακαλούνται να εγγραφούν στο MSteams στην αίθουσα “ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 2023-2024” με κωδικό z73s2wb. Α. Μπαδέκα, Αναπλ....