Επιλογή Σελίδας

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Το διεθνές περιοδικό Αναλυτικής Χημείας Microchimica Acta, το οποίο εκδίδεται από το 1937 από τον Γερμανικό εκδοτικό οίκο Springer NATURE, σύμφωνα με την αξιολόγηση της Clarivate Analytics (Citation Report data) για το έτος 2019, κατατάχτηκε 9ο μεταξύ 86 διεθνών...

Ο Αναπλ. Καθηγ. Γ. Παπαγεωργίου Section Assoc. Editor for ‘Green & Sustainable Chemistry in Polymer Science’ στο περιοδικό Polymers.

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Ζ. Παπαγεωργίου ανέλαβε Associate Editor του Section ‘Green and Sustainable Chemistry in Polymer Science’ του Περιοδικού ‘Polymers’ (MDPI). Το περιοδικό ‘Polymers’ έχει συντελεστή απήχησης (Impact Factor) 3.426....

Διάκριση από το εργαστήριο Βιολογικής Ανόργανης Χημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η εργασία με τίτλο “Mixed ligand–silver(I) complexes with anti-inflammatory agents which can bind to lipoxygenase and calf-thymus DNA, modulating their function and inducing apoptosisw” που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό RSC Metallomics  από τους:  C.N. Banti, A.D....

Διάκριση από το εργαστήριο Βιολογικής Ανόργανης Χημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η εργασία με τίτλο “Synthesis, Structural Characterization and Cytostatic Properties of N,N-Dicyclohexyldithiooxamide Complexes of Antimony(III) Halides (SbX3, X: Br or I)” που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Elsevier Polyhedron από τους:  I.I. Ozturk, O.S. Urgut, C.N....

Διάκριση από το εργαστήριο Βιολογικής Ανόργανης Χημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η εργασία με τίτλο “Ciprofloxacin conjugated to diphenyltin(IV): a novel formulation with enhanced antimicrobial activity” που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό RSC Dalton Tnsaction από τους:  M.P. Chrysouli, C.N. Banti, N. Kourkoumelis, E.E. Moushi, A.J....