Επιλογή Σελίδας

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ

Δια του παρόντος, σας διαβιβάζουμε την με αρ. 44010/Ζ1/16-4-2021 Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΑΦΩΝ...

Παραδόσεις “Χημικές Διεργασίες Χημικής Τεχνολογίας”

Λαμβάνοντας υπόψιν την προτροπή της της διοίκησης του Τμήματος για την χρονική διευκόλυνση της διεξαγωγής των εργαστηρίων, καθώς και τα σχετικά emails φοιτητών, οι παραδόσεις του μαθήματος ‘Χημικές Διεργασίες της Χημικής Τεχνολογίας’ θα συνεχιστούν την Δευτέρα...