Επιλογή Σελίδας

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ

Δια του παρόντος, σας διαβιβάζουμε την με αρ. 44010/Ζ1/16-4-2021 Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΑΦΩΝ...

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ

Δια του παρόντος, σας διαβιβάζουμε την με αρ. 44010/Ζ1/16-4-2021 Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΑΦΩΝ...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψ. διδάκτορες. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε την  ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ:...

Παραδόσεις “Χημικές Διεργασίες Χημικής Τεχνολογίας”

Λαμβάνοντας υπόψιν την προτροπή της της διοίκησης του Τμήματος για την χρονική διευκόλυνση της διεξαγωγής των εργαστηρίων, καθώς και τα σχετικά emails φοιτητών, οι παραδόσεις του μαθήματος ‘Χημικές Διεργασίες της Χημικής Τεχνολογίας’ θα συνεχιστούν την Δευτέρα...