Επιλογή Σελίδας

Επιλεγόμενα μαθήματα

Δείτε στοιχεία για τα επιλεγόμενα μαθήματα που θα πρέπει να παρακολουθήσετε στο τμήμα.

5ο Εξάμηνο (1 Υποχρεωτικό) ( 3 Δ.Μ.)

7ο Εξάμηνο ( 3 Δ.Μ.)

Για τη λήψη του πτυχίου Χημείας απαιτούνται 233 Διδακτικές Μονάδες (Δ.Μ.). Το νέο πρόγραμμα σπουδών εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000. Για διάφορες κατηγορίες φοιτητών έχουν προβλεφθεί μεταβατικές διατάξεις και ρυθμίσεις όπως αντιστοιχίσεις.