Επιλογή Σελίδας

Επιτροπεσ

1. Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών

1.  Κωνσταντίνου Ιωάννης, Καθηγητής  (Συντονιστής )

2.  Μαλανδρίνος Γεράσιμος, Αν. Καθηγητής

3.  Τζάκος Ανδρέας, Αν. Καθηγητής

4.  Τάσης Δημήτριος, Αναπλ. Καθηγητής

 

2. Επιτροπη Μεταπτυχιακων Σπουδων

1.  Γαρούφης Αχιλλέας, Καθηγητής, (Συντονιστής)

2. Γκιώκας Δημοσθένης, Αν. Καθηγητής (Υπεύθυνος Α΄ Κατεύθυνσης)

3. Καλαμπούνιας Άγγελος , Επ. Καθηγητής (Υπεύθυνος Β΄ Κατεύθυνσης)

4. Δούλιας Πασχάλης-Θωμάς, Επ. Καθηγητής (Υπεύθυνος Γ΄ Κατεύθυνσης)

 

3. Επιτροπη Διδακτορικων Σπουδων και Μεταδιδακτορικης Ερευνας

1.   Πλακατούρας Ιωάννης, Καθηγητής, (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ)

2.   Σταλίκας Κωνσταντίνος, Καθηγητής (ΑΝ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ)

3.   Βλάχος Κωνσταντίνος, Καθηγητής

4.   Χελά Δήμητρα, Αν. Καθηγήτρια

4. Επιτροπή Σεμιναρίων

1.    Γκιώκας Δημοσθένης, Αν. Καθηγητής, (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ)

2.    Σκάλκος  Δημήτριος, Αν. Καθηγητής

3.    Δούλιας Πασχάλης-Θωμάς, Επ. Καθηγητής

5. Επιτροπή Κατατάξεων

1.    Λουλούδη Μαρία, Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Τμήματος (Πρόεδρος Επιτροπής)

2.    Βλεσσίδης Αθανάσιος, Καθηγητής

3.    Γκιώκας Δημοσθένης, Αν. Καθηγητής

4.    Γαρούφης Αχιλλέας, Καθηγητής

5.    Μαλανδρίνος Γεράσιμος, Αν. Καθηγητής

6.    Βλάχος Κωνσταντίνος, Καθηγητής

7.    Τάσης Δημήτριος,  Αν. Καθηγητής

6. Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

Τακτικά μέλη:

1.   Λουλούδη Μαρία, Καθηγήτρια (Επιστημονικά Υπεύθυνη)

2.   Σκάλκος Δημήτριος, Αν. Καθηγητής (Αναπληρωτής Επιστ. Υπεύθυνος)

3.   Πετράκης Δημήτριος, Αν. Καθηγητής

Αναπληρωματικά μέλη:

1.   Μαλανδρίνος Γεράσιμος, Αν. Καθηγητής

2.   Παπαγεωργίου Γεώργιος, Αν. Καθηγητής

3.   Τάσσης Δημήτριος, Αν. Καθηγητής

7. Επιτροπη εσωτερικης ΑΞιολογησης (ΟΜΕΑ)

1. Προδρομίδης Μάμας, Καθηγητής (Συντονιστής)

2. Χελά Δήμητρα, Αν. Καθηγήτρια

3. Μαλανδρίνος Γεράσιμος, Αν. Καθηγητής

4. Χατζηκακού Σωτήριος, Καθηγητής

 

8. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ERASMUS

1.  Χατζηκακού Σωτήρης, Καθηγητής (Συντονιστής)

2.  Σακκάς Βασίλειος, Αν. Καθηγητής

3.  Μάνος Εμμανουήλ, Αν. Καθηγητής

4.  Τσιαφούλης Κωνσταντίνος, Ε.ΔΙ.Π.

9. Επιτροπή Ερευνητικών υποδομών και ερευνητικών χώρων

1. Λουλούδη Μαρία, Καθηγήτρια (Συντονίστρια)

2. Κωνσταντίνου Ιωάννης, Καθηγητής (Αναπληρωτής Συντονιστής)

3. Γαρούφης Αχιλλέας, Καθηγητής (Μέλος)

4. Πλακατούρας Ιωάννης, Καθηγητής (Μέλος)

5. Προδρομίδης Μάμας, Καθηγητής(Μέλος)

6. Καλαμπούνιας Άγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Μέλος)

7. Τζάκος Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής (Μέλος)

10. Επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας κτηρίων

1.    Σταλίκας Κωνσταντίνος, Καθηγητής, (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ)

2.   Παπαγεωργίου Γεώργιος, Αν. Καθηγητής (ΑΝ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ)

3.   Μπαδέκα Αναστασία, Επ. Καθηγήτρια (Μέλος)

4.   Τέλλης Κωνσταντίνος, ΕΔΙΠ

5.    Μπράφας Γεώργιος, ΕΤΕΠ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαμάντη Αικατερίνη, ΕΔΙΠ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΕΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Μπαδέκα Αναστασία, Αναπλ. Καθηγήτρια

11. Επιτροπή διαχείρισης τοξικών αποβλήτων

1.    Σίσκος Μιχαήλ, Αν. Καθηγητής, (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ)

2.    Πιπερίδη Χριστίνα, Ε.ΔΙ.Π.

3.    Γκορέζη Μαριάννα, Ε.ΔΙ.Π.

12. Επιτροπή Απόσυρσης Οργάνων και Δημιουργίας Μουσείου

1.    Χατζηκακού Σωτήριος, Καθηγητής (Συντονιστής)

2.    Μπαδέκα Αναστασία, Επ. Καθηγήτρια

3.    Μπράφας Γεώργιος, Ε.Τ.Ε.Π.

13. Επιτροπή Ιστοσελίδας

1. Βλάχος Κωνσταντίνος, Καθηγητής (Συντονιστής)

2. Τσίπης Αθανάσιος, Καθηγητής (Μέλος)

3. Μελισσάς Βασίλειος, Αν. Καθηγητής (Μέλος)

4. Σίντος Ιωάννης, ΙΔΑΧ (Μέλος)

14. Επιτροπή ωρολογίου προγράμματος και εξετάσεων

1.   Τζάκος Ανδρέας,  Αν. Καθηγητής (Συντονιστής)

2.   Σακκάς  Βασίλειος, Αν. Καθηγητής

3.   Παπαγεωργίου Γεώργιος, Αν. Καθηγητής

15. Επιτροπή Σύνταξης Οδηγού Σπουδών

1.      Σακκάς Βασίλειος, Αν. καθηγητής (Συντονιστής)

2.      Μπότη Βασιλική, Ε.ΔΙ.Π.

3.      Γκορέζη Μαριάννα, Ε.ΔΙ.Π.

4.      Διαμάντη Αικατερίνη, Ε.ΔΙ.Π.

5.      Ταμβάκη Αφροδίτη, Ε.ΔΙ.Π.

6.      Κορδονόρη Μαριλένα, Δ.Υ.

7.      Σκαργιώτη Δήμητρα, Δ.Υ.

16. Επιτροπη παραλαβης Αγοραζομενων ειδων (οικονομικό έτος 2020)

Τακτικά μέλη

  1. Πανταζή Δέσποινα, ΕΔΙΠ
  2. Μπότη Βασιλική, ΕΔΙΠ
  3. Τσούτση Χαρούλα, ΕΔΙΠ

Αναπληρωματικά μέλη

  1. Τέλλης Κωνσταντίνος
  2. Βαρτζούμα Χρυσούλα
  3. Τσιαφούλης Κωνσταντίνος