Επιλογή Σελίδας

Επιτροπεσ

1. Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών

 1. Κωνσταντίνου Ιωάννης, Καθηγητής (Συντονιστής )
 2. Βλάχος Κωνσταντίνος, Καθηγητής
 3. Τζάκος Ανδρέας, Αν. Καθηγητής
 4. Μπαδέκα Αναστασία, Αν. Καθηγήτρια
 5. Μάνος Εμμανουήλ, Αν. Καθηγητής

2. Επιτροπη Μεταπτυχιακων Σπουδων

 1. Χελά Δήμητρα, Καθηγήτρια, (Συντονίστρια)
 2. Γκιώκας Δημοσθένης, Αν. Καθηγητής (Αναπλ. Συντονιστής, Υπεύθυνος Α΄ Κατεύθυνσης)
 3. Καλαμπούνιας Άγγελος , Aν. Καθηγητής (Υπεύθυνος Β΄ Κατεύθυνσης)
 4. Ρώτας Γεώργιος, Επ. Καθηγητής (Υπεύθυνος Γ΄ Κατεύθυνσης)
 5. Κοντογιάννη Βασιλική, Επ. Καθηγήτρια

 

3. Επιτροπη Διδακτορικων Σπουδων και Μεταδιδακτορικης Ερευνας

 1. Γαρούφης Αχιλλέας, Καθηγητής, (Συντονιστής)
 2. Παπαγεωργίου Γεώργιος, Αν. Καθηγητής
 3. Κωνσταντίνου Ιωάννης, Καθηγητής
 4. Τζάκος Ανδρέας, Αν. Καθηγητής

4. Επιτροπή Σεμιναρίων

 1. Σκάλκος Δημήτριος, Αν. Καθηγητής (Συντονιστής)
 2. Δούλιας Πασχάλης-Θωμάς, Επ. Καθηγητής
 3. Σκαρμούτσος Ιωάννης, Επ. Καθηγητής

5. Επιτροπή Κατατάξεων

 1. Πλακατούρας Ιωάννης, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος (Συντονιστής Επιτροπής)
 2. Βλεσσίδης Αθανάσιος, Καθηγητής
 3. Γκιώκας Δημοσθένης, Αν. Καθηγητής
 4. Γαρούφης Αχιλλέας, Καθηγητής
 5. Μαλανδρίνος Γεράσιμος, Αν. Καθηγητής
 6. Τάσης Δημήτριος, Αν. Καθηγητής
 7. Ρώτας Γεώργιος, Επ. Καθηγητής

6. Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

Τακτικά μέλη:

 1. Λουλούδη Μαρία, Καθηγήτρια (Επιστημονικώς Υπεύθυνη)
 2. Τάσης Δημήτριος, Αν. Καθηγητής (Αναπληρωτής Επιστ. Υπεύθυνος)
 3. Ρώτας Γεώργιος, Επ. Καθηγητής

 

Αναπληρωματικά μέλη:

 1. Μαλανδρίνος Γεράσιμος, Αν. Καθηγητής
 2. Μπαδέκα Αναστασία, Αν. Καθηγήτρια
 3. Δούλιας Πασχάλης, Επ. Καθηγητής

7. Επιτροπη εσωτερικης ΑΞιολογησης (ΟΜΕΑ)

 1. Χελά Δήμητρα, Αν. Καθηγήτρια (Συντονίστρια)
 2. Προδρομίδης Μάμας, Καθηγητής
 3. Καλαμπούνιας Άγγελος, Επ. Καθηγητής
 4. Χατζηκακού Σωτήριος, Καθηγητής

 

8. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ERASMUS

 1. Χατζηκακού Σωτήρης, Καθηγητής (Συντονιστής)
 2. Σταλίκας Κωνσταντίνος, Καθηγητής
 3. Μάνος Εμμανουήλ, Αν. Καθηγητής
 4. Τσιαφούλης Κωνσταντίνος, Ε.ΔΙ.Π.

9. Επιτροπή Ερευνητικών υποδομών και ερευνητικών χώρων

 1. Πλακατούρας Ιωάννης, Καθηγητής (Συντονιστής)
 2. Κωνσταντίνου Ιωάννης, Καθηγητής (Αναπληρωτής Συντονιστής)
 3. Γαρούφης Αχιλλέας, Καθηγητής
 4. Σταλίκας Κωνσταντίνος, Καθηγητής
 5. Καλαμπούνιας Άγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 6. Τζάκος Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής
 7. Μπαδέκα Αναστασία, Αν. Καθηγήτρια

10. Επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας κτηρίων

 1. Σταλίκας Κωνσταντίνος, Καθηγητής, (Συντονιστής)
 2. Παπαγεωργίου Γεώργιος, Αν. Καθηγητής (Αν. Συντονιστή)
 3. Δούλιας Πασχάλης, Επ. Καθηγητής
 4. Μπαδέκα Αναστασία, Aν. Καθηγήτρια
 5. Τέλλης Κωνσταντίνος, ΕΔΙΠ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαμάντη Αικατερίνη, ΕΔΙΠ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΕΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Μπαδέκα Αναστασία, Αναπλ. Καθηγήτρια

11. Επιτροπή διαχείρισης τοξικών αποβλήτων

 1. Σίσκος Μιχαήλ, Καθηγητής, (Συντονιστής)
 2. Πιπερίδη Χριστίνα, Ε.ΔΙ.Π.
 3. Γκορέζη Μαριάννα, Ε.ΔΙ.Π.

12. Επιτροπή Απόσυρσης Οργάνων και Δημιουργίας Μουσείου

 1. Χατζηκακού Σωτήριος, Καθηγητής (Συντονιστής)
 2. Μπαδέκα Αναστασία, Αν. Καθηγήτρια
 3. Σκαρμούτσος Ιωάννης, Επ. Καθηγητής

13. Επιτροπή Ιστοσελίδας

 1. Βλάχος Κωνσταντίνος, Καθηγητής (Συντονιστής)
 2. Τσίπης Αθανάσιος, Καθηγητής
 3. Μελισσάς Βασίλειος, Αν. Καθηγητής
 4. Σίντος Ιωάννης, ΙΔΑΧ

14. Επιτροπή ωρολογίου προγράμματος και εξετάσεων

 1. Τζάκος Ανδρέας, Αν. Καθηγητής (Συντονιστής)
 2. Σακκάς Βασίλειος, Αν. Καθηγητής
 3. Σκαρμούτσος Ιωάννης, Επ. Καθηγητής

15. Επιτροπή Σύνταξης Οδηγού Σπουδών

 1. Σακκάς Βασίλειος, Αν. καθηγητής (Συντονιστής)
 2. Μπότη Βασιλική, Ε.ΔΙ.Π.
 3. Γκορέζη Μαριάννα, Ε.ΔΙ.Π.
 4. Διαμάντη Αικατερίνη, Ε.ΔΙ.Π.
 5. Ταμβάκη Αφροδίτη, Ε.ΔΙ.Π.
 6. Κορδονόρη Μαριλένα, Δ.Υ.
 7. Σκαργιώτη Δήμητρα, Δ.Υ.

16. Επιτροπη COVID-19

 1. Σταλίκας Κωνσταντίνος, Καθηγητής (Συντονιστής)
 2. Δούλιας Πασχάλης, Επ. Καθηγητής
 3. Πανταζή Δέσποινα, ΕΔΙΠ

17. Επιτροπη παραλαβης Αγοραζομενων ειδων

Τακτικά μέλη

 1. Τσιαφούλης Κωνσταντίνος (Πρόεδρος)
 2. Διαμαντή Αικατερίνη (Μέλος)
 3. Καλλιμάνης Αριστείδης (Μέλος)

Αναπληρωματικά μέλη

 1. Τέλλης Κωνσταντίνος (Αναπληρωματικός Πρόεδρος)
 2. Διαμάντη Αικατερίνη (Αναπληρωματικό Μέλος)
 3. Κρικοριάν Δημήτριος (Αναπληρωματικό Μέλος)