Επιλογή Σελίδας

Επιτροπεσ

1. Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών

1.  Βλεσσίδης Αθανάσιος, Καθηγητής  (Συντονιστής )

2.  Σίσκος Μιχαήλ, Αν. Καθηγητής

3.  Βλάχος Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής

4.  Χελά Δήμητρα, Αναπλ. Καθηγήτρια

–       Διοικητική Υποστήριξη: Κεντρική Γραμματεία

–       Γραμματειακή υποστήριξη Τομέων: Α. Ψηλού

2. Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών

1.  Γαρούφης Αχιλλέας, Καθηγητής, (Συντονιστής)

2.  Σταλίκας Κωνσταντίνος, Καθηγητής

3.  Κωνσταντίνου Ιωάννης, Αν. Καθηγητής 

4.  Βαρβούνης Γεώργιος, Καθηγητής

5.  Κούκκου Άννα-Ειρήνη, Αν. Καθηγήτρια

–       Διοικητική υποστήριξη: Κεντρική Γραμματεία

–       Γραμματειακή υποστήριξη Τομέων: Α. Ψηλού

3. Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών

1.    Λουλούδη Μαρία, Καθηγήτρια, (Πρόεδρος)

2.    Σκομπρίδης Κωνσταντίνος, (Αν. Πρόεδρος)

3.    Προδρομίδης Μάμας, Καθηγητής 

4.    Σκούλικα Σταυρούλα, Αν. Καθηγήτρια

5.    Σαββαΐδης Ιωάννης, Καθηγητής

–       Διοικητική υποστήριξη: Κεντρική Γραμματεία

–       Γραμματειακή υποστήριξη Τομέων: Α. Ψηλού

4. Επιτροπή Μεταδιδακτορικών Σπουδών

1.    Λουλούδη Μαρία, Καθηγήτρια, (Πρόεδρος)

2.    Σκομπρίδης Κωνσταντίνος, (Αν. Πρόεδρος)

3.    Προδρομίδης Μάμας, Καθηγητής 

4.    Σκούλικα Σταυρούλα, Αν. Καθηγήτρια

5.    Σαββαΐδης Ιωάννης, Καθηγητής

–       Διοικητική υποστήριξη: Κεντρική Γραμματεία

Γραμματειακή υποστήριξη Τομέων: Α. Ψηλού

5. Επιτροπή Κατατάξεων

1.    Λουλούδη Μαρία, Πρόεδρος του Τμήματος (Πρόεδρος Επιτροπής)

2.    Βλεσσίδης Αθανάσιος, Καθηγητής

3.    Γκιώκας Δημοσθένης, Επ. Καθηγητής

4.    Γαρούφης Αχιλλέας, Καθηγητής

5.    Μαλανδρίνος Γεράσιμος, Αν. Καθηγητή

6.    Σκούλικα Σταυρούλα, Αν. Καθηγήτρια

7.    Βλάχος Κώστας, Αν. Καθηγητής

6. Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

Τακτικά μέλη:

1.    Λουλούδη Μαρία, Καθηγήτρια, Πρόεδρος

2.    Γαρούφης Αχιλλέας, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος

3.    Πετράκης Δημήτριος, Καθηγητής, Μέλος

    Αναπληρωματικά μέλη:

1.    Μαλανδρίνος Γεράσιμος, Αναπληρωτής Καθηγητής

2.    Παπαγεωργίου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής

3.    Τάσσης Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής

7. Επιτροπή ΟΜΕΑ

1.    Γαρούφης Αχιλλέας, Καθηγητής (Συντονιστής)

2.    Γκιώκας Δημοσθένης, Επ. καθηγητής

3.    Χελά Δήμητρα, Αν. Καθηγήτρια

8. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ERASMUS

1.   Χατζηκακού Σωτήρης, Καθηγητής (Συντονιστής)

2.   Τσελέπης Αλέξανδρος, Καθηγητής

3.   Μελισσάς Βασίλειος, Αν. Καθηγητής

4.   Μπόκαρης Ευθύμιος, Αν. Καθηγητής

5.   Σακκάς Βασίλειος, Αν. Καθηγητής

6.   Μαλανδρίνος Γεράσιμος, Επ. Καθηγητής

7.   Μπαδέκα Αναστασία, Επ. Καθηγήτρια

8.    Μπότη Βασιλική, Ε.ΔΙ.Π.

9. Επιτροπή Ερευνητικών υποδομών και ερευνητικών χώρων

1.  Λουλούδη Μαρία, Καθηγήτρια (Συντονίστρια)

2.  Γαρούφης Αχιλλέας, Καθηγητής (Αναπληρωτής Συντονιστής)

3.  Βαϊμάκης Τιβέριος, Καθηγητής

4.  Βαρβούνης Γεώργιος, Καθηγητής

5.  Σκούλικα Σταυρούλα, Αν. Καθηγήτρια

6.  Τσιαφούλης Κωνσταντίνος,  ΕΔΙΠ

7.  Καρκαμπούνας Αθανάσιος, ΕΔΙΠ

10. Επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας κτηρίων

1.      Χατζηκακού Σωτήριος, Καθηγητής (Συντονιστής)

2.      Σαββαιδης Ιωάννης, Καθηγητής

3.      Σακκάς Βασίλειος, Αν. Καθηγητής

4.      Τέλλης Κωνσταντίνος, ΕΔΙΠ

5.      Μπράφας Γεώργιος, ΕΤΕΠ

11. Επιτροπή διαχείρισης τοξικών αποβλήτων

1.    Βαρβούνης Γεώργιος, Καθηγητής (Συντονιστής)

2.    Πιπερίδη Χριστίνα, Ε.ΔΙ.Π.

3.    Κρικοριάν Δημήτριος, Ε.ΔΙ.Π.

12. Επιτροπή Απόσυρσης Οργάνων και Δημιουργίας Μουσείου

1.    Χατζηκακού Σωτήριος, Καθηγητής (Συντονιστής)

2.    Μπόκαρης Ευθύμιος, Καθηγητής

3.    Μπράφας Γεώργιος, Ε.Τ.Ε.Π.

13. Επιτροπή Ιστοσελίδας

1.    Βλάχος Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής (Συντονιστής)

2.    Τσίπης Αθανάσιος, Καθηγητής

3.    Καλαμπούνιας Άγγελος, Ε. Καθηγητής

4.    Βλέτσας Χρήστος, ΙΔΑΧ

14. Επιτροπή πληροφορικής και υπολογιστών

1.      Γαρούφης Αχιλλέας, Καθηγητής, Καθηγητής (Συντονιστής)

2.      Τσίπης Αθανάσιος, Καθηγητής (Αναπληρωτής Συντονιστής)

3.      Παπαγεωργίου Γεώργιος, Επ. Καθηγητής

4.      Τάσης Δημήτριος, Επ. Καθηγητής

5.      Γκιώκας Δημοσθένης, Επ. Καθηγητής

6.      Παπαμώκος Γεώργιος, Δρ.-Επ/κός Συνεργάτης

15. Επιτροπή Σύνταξης Οδηγού Σπουδών

1.      Σακκάς Βασίλειος, Αν. καθηγητής (Συντονιστής)

2.      Μπότη Βασιλική, Ε.ΔΙ.Π.

3.      Γκορέζη Μαριάννα, Ε.ΔΙ.Π.

4.      Διαμάντη Αικατερίνη, Ε.ΔΙ.Π.

5.      Ταμβάκη Αφροδίτη, Ε.ΔΙ.Π.

6.      Κορδονόρη Μαριλένα, Δ.Υ.

7.      Σκαργιώτη Δήμητρα, Δ.Υ.

16. Επιτροπη παραλαβης Αγοραζομενων ειδων (οικονομικό έτος 2020)

Τακτικά μέλη

  1. Πανταζή Δέσποινα, ΕΔΙΠ
  2. Μπότη Βασιλική, ΕΔΙΠ
  3. Τσούτση Χαρούλα, ΕΔΙΠ

Αναπληρωματικά μέλη

  1. Τέλλης Κωνσταντίνος
  2. Βαρτζούμα Χρυσούλα
  3. Τσιαφούλης Κωνσταντίνος