Επιλογή Σελίδας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS + ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 23-24

Με αποφαση της Γ.Σ. 1106/15-12-23 εγκρίθηκε η κατάταξη των φοιτητων που αιτήθηκαν κινητικότητα στα πλαίσια Erasmus + για το ακαδημαϊκό ετος 23-24 ως εξής: 1. ΑΜ 307 ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΟΛΛΑΝΔΙΑ) 2. ΑΜ 1394 ΠΜΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΔΑΝΙΑ) 3. ΑΜ 5984 ΠΠΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΟΛΛΑΝΔΙΑ) 4. ΑΜ 6166...

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Αθανασούλας Βασίλειος (Παρουσίαση)

Την Τετάρτη 20 Δεκέμβρη 2023, ο μεταπτυχιακός φοιτητής Βασίλειος Αθανασούλας θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της μεταπτυχιακής του διατριβής με θέμα “Οξειδωτικές Κυκλοπροσθήκες υποκατεστημένων φαινολών με αλκένια” στην αίθουσα Χ3-230Α στις...

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΔΕ

Η κ. ΒΙΚΤΩΡΙΑ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,  Χημικός, θα παρουσιάσει τα  αποτελέσματα της  μεταπτυχιακής της διατριβής με τίτλο:«Προσδιορισμός υπερφθοριωμένων και πολυφθοριωμένων αλκυλιωμένων ενώσεων, αλκυλοφαινολών και αιθοξυλιωμένων αλκυλοφαινολών σε φυσικά ύδατα και ιζήματα με...