Επιλογή Σελίδας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝ.1119-05-04-24 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΦ ΑΝΩ ΤΟΥ 4ΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –  ΑΠΟΦΑΣΗ Αφορά τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Χημείας που έχουν παρέλθει τα 4 έτη! Η συνέλευση του Τμήματος Χημείας στη συν.αριθμ.1119/5-04-2024 αποφάσισε ομόφωνα να δοθεί τελευταία παράταση μέχρι το τέλος του τρέχοντος εξαμήνου...

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

«Ψήφισμα για το θάνατο της αφυπηρετήσασας συναδέλφου Λουκίας Λουκατζίκου » Η Πρόεδρος και τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,  εκφράζουν τη βαθιά τους λύπη για την απώλεια της αφυπηρετήσασας συναδέλφου Λουκίας Λουκατζίκου. Η...