Επιλογή Σελίδας

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

«Ψήφισμα για το θάνατο της αφυπηρετήσασας συναδέλφου Λουκίας Λουκατζίκου » Η Πρόεδρος και τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,  εκφράζουν τη βαθιά τους λύπη για την απώλεια της αφυπηρετήσασας συναδέλφου Λουκίας Λουκατζίκου. Η...