Επιλογή Σελίδας

τομείσ

Δείτε στοιχεία για τον επιστημονικό διαχωρισμό του τμήματος σε τομείς.

Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας

Διευθυντής: Σακκάς Βασίλειος, Αναπληρωτής  Καθηγητής

Στο τομέα Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας είναι ενταγμένα τα ακόλουθα εκπαιδευτικά και ερευνητικά εργαστήρια που λειτουργούν στο Τμήμα:

  • Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας
  • Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας

Διευθυντής: Χατζηαράπογλου Λάζαρος, Καθηγητής

Στο τομέα Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας είναι ενταγμένα τα ακόλουθα εκπαιδευτικά και ερευνητικά εργαστήρια που λειτουργούν στο Τμήμα:

  • Εργαστήριο Οργανικής Χημείας
  • Εργαστήριο Βιοχημείας

Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων

Διευθυντής: Κωνσταντίνου Ιωάννης, Καθηγητής

Στο τομέα Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων είναι ενταγμένα τα ακόλουθα εκπαιδευτικά και ερευνητικά εργαστήρια που λειτουργούν στο Τμήμα:

  • Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας
  • Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων

Φυσικοχημείας

Διευθυντής: Μελισσάς Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Στο τομέα Φυσικοχημείας είναι ενταγμένο το

  • Εργαστήριο Φυσικοχημείας