Επιλογή Σελίδας

Έναρξη διαλέξεων – Φυσικοχημεία ΙΙΙ

Οι διαλέξεις του προπτυχιακού μαθήματος Φυσικοχημεία ΙΙΙ θα ξεκινήσουν την Τρίτη 5 Μαρτίου 2024 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα (11:00-13:00, αίθουσα Χ3-132). Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην αίθουσα, οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω...

Παρουσιάσεις πτυχιακών εργασιών Εργαστηρίου Οργανικής Χημείας

Ανακοινώνεται ότι οι παρουσιάσεις των πτυχιακών εργασιών του εργαστηρίου Οργανικής Χημείας θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 1 Μαρτίου στις 12:00 διαδικτυακά, με κωδικό MS Teams: k5354lu. Εκ του Τομέα Οργανικής Χημείας και...

Βαθμολογία “Μηχανισμοί στην Οργανική Χημεία”

Ανακοινώνεται ότι σχετικά με το μάθημα επιλογής του 7ου εξαμήνου «Μηχανισμοί στην Οργανική Χημεία», θα αναρτηθεί ως τελική βαθμολογία, η βαθμολογία της δια ζώσης προφορικής εξέτασης του μαθήματος της 16/01. Ο...

Αλλαγές σύνθεσης ομάδων Φοιτητικού Εργαστηρίου Οργανικής Χημείας ΙΙ

Παρακάτω αναγράφονται οι συνθέσεις των ομάδων που θα ασκηθούν στο φοιτητικό εργαστήριο Οργανικής Χημείας ΙΙ το εαρινό εξάμηνο 2023-24, όταν θα ξαναλειτουργήσει το Τμήμα. Οποιαδήποτε άλλη αλλαγή θα γίνεται αμοιβαία. Ο συντονιστής...

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ “ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ”

Οι εξετάσεις του μαθήματος “Εισαγωγή στην Κλινική Βιοχημεία” θα γίνουν τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 17:00 στην αίθουσα Χ3-132. Την ίδια ώρα και μέρα θα γίνει η πτυχιακή εξέταση των μαθημάτων “Εργαστήριο Κλινικής Χημείας” και...