Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Κατάλυση από Μεταλλικά Σύμπλοκα-Μηχανισμοί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι διαλέξεις για το κατ’ επιλογήν μάθημα ‘Κατάλυση από Μεταλλικά Σύμπλοκα-Μηχανισμοί’ θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 27/3 και ώρα 16:00 στην αίθουσα Χ2-097. Οι Διδάσκοντες, Καθ. Μ. Λουλούδη Καθ. Α....