Επιλογή Σελίδας

Επιστημολογία της Χημείας

Έχει δημιουργηθεί στην Πλατφόρμα MS Teams μία ομάδα με Κωδικό 7nrg6qz για το μάθημα επιλογής του 8ου εξαμήνου Επιστημολογία της Χημείας. Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για το μάθημα να κάνουν εγγραφή. Γεώργιος...

Μεταπτυχιακό Μάθημα Επιστημολογία της Χημείας

Έχει δημιουργηθεί μία ομάδα για το Μεταπτυχιακό μάθημα Επιστημολογία της Χημείας στην Πλατφόρμα MS Teams με Κωδικό lvyq5j2 Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που ενδιαφέρονται για το μάθημα να κάνουν εγγραφή. Γεώργιος...

Παρουσίαση ΜΔΕ – Δ.Π.Μ.Σ. ‘’ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΓΡΟΓΙΑΤΡΟΦΗ’’- Σ. Πετρουτσάκου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΔΕ ΔΠΜΣ ‘’ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ’’   H μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Δ.Π.Μ.Σ. ‘’ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΓΡΟΓΙΑΤΡΟΦΗ’’ κα. Σοφία Πετρουτσάκου θα παρουσιάσει δημόσια, ενώπιον τριμελούς επιτροπής, τη μεταπτυχιακή διατριβή της με τίτλο «Προσδιορισμός παρασιτοκτόνων σε...

ΠΜΣ “Προχ. Μαθ. Διεργασιών και Συσκευασίας Τροφίμων”

Οι διαλέξεις του μεταπτυχιακού μαθήματος “Προχωρημένα Μαθήματα Διεργασιών και Συσκευασίας Τροφίμων” ξεκινούν τη Δευτέρα 1-4-2024 και ώρα 4μμ στην αίθουσα Χ2-094. Οι παρουσίες είναι υποχρεωτικές. Α. Μπαδέκα, αναπλ. Καθηγήτρια...

Φροντιστηριακό μάθημα Προχ. Εργ. Τροφίμων

Το φροντιστηριακό μάθημα για το Προχωρημένο Εργαστήριο Τροφίμων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1-4-2024 και ώρα 10πμ διαδικτυακά μέσω MSteams στην αίθουσα ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με κωδικό: 1ebx18i, λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας αίθουσας. Α. Μπαδέκα Ι....