Επιλογή Σελίδας

ΑΙΤΗΣη ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

A’ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2024-2025

To Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προκηρύσσει την εισαγωγή 40 (σαράντα) νέων μεταπτυχιακών φοιτητών για το χειμερινό εξάμηνο του Πανεπιστημιακού έτος 2024-2025. Η εισαγωγή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα γίνει τον Σεπτέμβριο του 2024. Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα Χημείας, οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις παρακάτω ειδικεύσεις:

   Ειδίκευση (Ι): (Διαθέσιμες θέσεις: 12)

Αναλυτική Χημεία, Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος και Τροφίμων

      Ειδίκευση (ΙΙ): (Διαθέσιμες θέσεις: 13)

Χημεία, Φυσικοχημεία και Τεχνολογία Υλικών – Επιστημολογία

      Ειδίκευση (ΙΙΙ): (Διαθέσιμες θέσεις:14)

Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία- Βιοδραστικές Ενώσεις

Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Επιστήμης Υλικών, Βιολογίας, Βιοχημείας, Περιβάλλοντος, Φυσικής, Γεωπονίας, Φαρμακευτικής, Ιατρικής, Γεωλογίας και Κτηνιατρικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 12/7/2024 μέχρι 8/9/2024 ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://chem.uoi.gr/spoudes/metaptyxiakes-spoudes/aitisi-symmetochis-sto-pms-tou-tmimatos-chimeias/ .Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

τα ακόλουθα :

 • Αίτηση υποψηφιότητας (παρέχεται και ηλεκτρονικά).
 • Αντίγραφο πτυχίου.
 • Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (για αποφοίτους ΑΕΙ του εξωτερικού)
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας σε φοιτητές που χρωστούν μέχρι 5 μαθήματα και να τα περάσουν μέχρι και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου, ενημερωθείτε παρακαλώ από τον οδηγό σπουδών , σελ.72, παρ.viii
 • Αντίγραφα πιστοποιητικών άρτιας γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας για τους ημεδαπούς, επιπλέον δε της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς.
 • Για όσους υποψήφιους δεν διαθέτουν αποδεδειγμένη γνώση ξένης γλώσσας, η Επιτροπή επιλογής διαπιστώνει την επάρκεια με γραπτή εξέταση.
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρεται τυχόν προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία και ερευνητική δραστηριότητα.
 • Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (προαιρετικά)
 • Συστατικές επιστολές (προαιρετικά).

  Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά θα κατατεθούν σε έντυπη μορφή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής στην δ/νση:

   Γραμματεία Τμήματος Χημείας, μεταβατικό κτήριο, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 45110 με την ένδειξη « ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΜΣ»  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τον οδηγό σπουδών του Τμήματος σχετικά με το ΠΜΣ, chem.uoi.gr  και στον σύνδεσμο https://chem.uoi.gr/wp-content/uploads/2024/07/endeiktika-themata-pms-chimeia-2024-25-final.pdf μπορούν να ενημερωθούν για ενδεικτικά θέματα που προσφέρονται.

   Για τυχόν ερωτήματα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο pmschem@uoi.gr ή στo τηλ. 26510 08388.

    

   Ο Πρόεδρος του Τμήματος
   Ιωάννης Πλακατούρας
   Καθηγητής

   ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ

   Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ - προκήρυξη 2024-25

    

   Στοιχεία αιτούντα

   Παρακαλούμε εισάγετε τα στοιχεία σας για την επικοινωνία μαζί σας.


    

   Υποχρεωτικά στοιχεία αίτησης

   Παρακαλούμε εισάγετε τα στοιχεία της αίτησής σας που είναι υποχρεωτικά για την υποβολή της.


    

   Προαιρετικά στοιχεία αίτησης

   Παρακαλούμε εισάγετε τα στοιχεία της αίτησής σας που είναι προαιρετικά για την υποβολή της.