Επιλογή Σελίδας

ΠΜΣ-Σύγχρονες Τεχνικές και Εφαρμογές Χημικής Ανάλυσης

Η εξέταση του μαθήματος “Σύγχρονες Τεχνικές και Εφαρμογές Χημικής Ανάλυσης” στο πλαίσιο του ΠΜΣ του Τμήματος Χημείας, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2024 και ώρα 16.00 στην αίθουσα Χ3-216. Εκ των διδασκόντων Καθ. Κ....