Επιλογή Σελίδας

ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ»

    Προς: Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΙΔΑΧ / Φοιτητές Τμήματος Χημείας Στα πλαίσια του προγράμματος σεμιναρίων και διαλέξεων του Τμήματος Χημείας ξεκινάει αυτό το εξάμηνο ένας κύκλος σεμιναρίων, με τίτλο “ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ” με ομιλητές...