Επιλογή Σελίδας

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

    Στα πλαίσια του κύκλου σεμιναρίων και διαλέξεων του Τμήματος Χημείας με τίτλο “ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ” θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο 5 διαλέξεων τίτλο: “ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ” Το...