Επιλογή Σελίδας

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Ι – Τμήμα Β

Μετά την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου για αναστολή του εκπαιδευτικού έργου με φυσική παρουσία στα εργαστήρια μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2020, καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Β του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας Ι, να παρακολουθήσουν το θεωρητικό μέρος της...

Παραδόσεις μαθήματος «Στατιστική Επεξεργασία και Έλεγχος Ποιότητας Πειραματικών Δεδομένων στη Χημική Ανάλυση»

Οι παραδόσεις του μαθήματος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του 7ου Εξαμήνου «Στατιστική Επεξεργασία και Έλεγχος Ποιότητας Πειραματικών Δεδομένων στη Χημική Ανάλυση» θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη στις 13:00-15:00, μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams (κωδικός:...

Αναβολή των δια ζώσης εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος «Εισαγωγικό Εργαστήριο Χημείας» για το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας – Θεωρητικό μάθημα

Σε συνέχεια της απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, η εκπαίδευση των φοιτητών με φυσική παρουσία στο «Εισαγωγικό Εργαστήριο Χημείας» για το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, δεν θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου μέχρι και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Για...

Εργαστήριο Φυσικών και Χημικών Διεργασιών (7ο εξάμηνο) αναβολή

Σε συνέχεια της απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, η εκπαίδευση των φοιτητών με φυσική παρουσία στο Εργαστήριο Φυσικών και Χημικών Διεργασιών αναβάλλεται για την επόμενη εβδομάδα, από τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου μέχρι και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου...

Εργαστήριο Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων, αναβολή

Σας ενημερώνω ότι μετά τη σχετικά απόφαση και ανακοίνωση της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Εργαστήριο Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων την εβδομάδα 26-30 Οκτωβρίου δεν θα διεξαχθεί. Καθηγητής Ιωάννης...