Επιλογή Σελίδας

Παραδόσεις Οργανικής Χημείας ΙΙ της 27 και 29 Νοέμβρη 2023

Αν και τα μαθήματα της Οργανικής Χημείας ΙΙ συνεχίζονται στο αμφιθέατρο 2 με χρήση των πρασινοπινάκων, αμφιβόλου ασφάλειας και ποιότητας, εσωκλείονται οι παραδόσεις της 27 και 29 Νοέμβρη 2023 σε μορφή powerpoint για τη διευκόλυνση των φοιτητών (-τριων). Εσωκλείονται...

Εργαστήριο Φυσικοχημείας Ι: Ημερομηνίες διεξαγωγής υπολογιστικών ασκήσεων.

Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Φυσικοχημείας Ι που διεξάγεται κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 (Γ εξάμηνο προπτυχιακού προγράμματος σπουδών) έχουν εισαχθεί δύο νέες ασκήσεις, στο πεδίο της Υπολογιστικής Φυσικοχημείας. Οι ασκήσεις αυτές έχουν ως...

Ημερίδα Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών «Χημεία και Τεχνολογίες Ελέγχου και Προστασίας Περιβάλλοντος-ΧΗΤΕΡΠΠ»

Στα πλαίσια του έργου ”Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων” τo Ξενόγλωσσο (Διεθνές) Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών «Χημεία και Τεχνολογίες Ελέγχου και Προστασίας Περιβάλλοντος-ΧΗΤΕΡΠΠ» διοργανώνει ημερίδα-σεμινάριο που περιλαμβάνει...