Επιλογή Σελίδας

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Παρακαλούνται οι φοιτητές/ριες που ενδιαφέρονται να παρακoλουθήσουν  το μάθημα ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ του 8ου εξαμήνου να κάνουν εγγραφή στην ομάδα με κωδικό lb644un στην πλατφόρμα MS Teams. Η πρώτη διάλεξη θα γίνει διαδικτυακά τη Δευτέρα 11/3/2024 στις 17:00....

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας ΙΙ (ομάδα Λ. Χατζηαράπογλου, αίθουσα 3)

Οταν ξεκινήσει η λειτουργία του εργαστηρίου Οργανική Χημεία ΙΙ, του 6ου εξαμήνου, η πρώτη άσκηση περιλαμβάνει τη σύνθεση του 1-βουτυλοβρωμιδίου απο 1-βουτανόλη. Προαπαιτούμενα για την εξέταση στο μαυροπίνακα κάθε ασκούμενου φοιτητή (-τριας) είναι Πυρηνόφιλη...

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας ΙΙ (ομάδα Λ. Χατζηαράπογλου, αίθουσα 3)

Κάθε Παρασκευή, δύο φοιτητές (-τριες), που ασκούνται στο εργαστήριο, θα αναπτύσσουν δύο απο τα παρακάτω θέματα με χρήση του μαυροπίνακα του εργαστηρίου (διάρκεια 30 λεπτά ο καθένας). 1. Οξείδωση φαινολών 2. Μετάθεση Βινυλοκυκλοπροπανίου προς κυκλοπεντένιο. 3. Χημεία...