Επιλογή Σελίδας

Φάσματα Υπερύθρου Κυκλοεξανόνης (Ομάδα Λ. Χατζηαράπογλου)

Τα φάσματα υπερύθρου της απόσταξης υπο κενό, της άσκησης Σύνθεση Κυκλοεξανόνης, σε μορφή neat εσωκλείονται (2ο, 3ο κλάσμα). Θα ακολουθήσουν τα φάσματα NMR αυτών των κλασμάτων. Cyclohexanone_2nd Fraction Cyclohexanone_3rd...