Επιλογή Σελίδας

Αρχείο Ανακοινώσεων

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (ή ΠΟΣΟΤΙΚΗ  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥ Π.Π.Σ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (ή ΠΟΣΟΤΙΚΗ  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥ Π.Π.Σ

Η ανακοίνωση αφορά μόνο την ύλη που διδάχθηκε από τον διδάσκοντα Α. Βλεσσίδη.

Θα ακολουθήσει άλλη ανακοίνωση από τον συνδιδάσκοντα Β. Σακκά που θα αφορά την ύλη που δίδαξε και τον τρόπο εξέτασης.

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS.

Έχει δημιουργηθεί αίθουσα με όνομα  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ και κωδικό εγγραφής:  80sdogk

Η είσοδος-εγγραφή στην αίθουσα εξέτασης πρέπει να γίνει αποκλειστικά με την χρήση του ιδρυματικού e-mail των φοιτητών, τουλάχιστον μια μέρα πριν την εξέταση που σύμφωνα με το πρόγραμμα ορίσθηκε για την Πέμπτη 16/07/2020 και ώρα 09.00 π.μ..

Μεταξύ 09.00 π.μ. και 09.30 π.μ. θα γίνει η διαδικασία ταυτοποίησης των φοιτητών. Οι φοιτητές θα εισέλθουν στην αίθουσα με τον παραπάνω κωδικό. Θα πρέπει να έχουν την φοιτητική τους ταυτότητα για να την επιδεικνύουν στους επιτηρητές μέσω της κάμερας του υπολογιστή. Κατά τη διάρκεια όλης της εξέτασης οι φοιτητές θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι, διαφορετικά θα εξαιρούνται της εξέτασης.

Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 1 ώρα (έναρξη: 9.30 π.μ.-Λήξη: 10.30 π.μ.). Τα θέματα θα τα παραλάβετε από το μενού Assignments στις 9.30 π.μ. Τα θέματα θα απαιτούν ανάπτυξη, θα απαντώνται χειρόγραφα σε λευκή κόλλα(ες) που θα έχετε μαζί σας, θα φωτογραφίζετε ή σαρώνετε (σκανάρετε) την απάντηση και το αρχείο θα αναρτάται (upload στο assignments) ως εικόνα ή αρχείο pdf απ’ ευθείας στο αντίστοιχο πεδίο κάτω από τα θέματα μέσω του υπολογιστή.

Οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερωθούν για την διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων από τον ιστότοπο στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας (https://www.uoi.gr/it/exams-june2020/), όπου έχουν αναρτηθεί  οδηγίες για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2019-20. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με την διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην επιτροπή τεχνικής υποστήριξης εξ’ αποστάσεως εξετάσεων του Π.Ι.

 

Οι διδάσκων του μαθήματος

Α. Βλεσσίδης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Κατάλυση από Μεταλλικά Σύμπλοκα – Μηχανισμοί

Ανακοινώνεται ότι η προφορική παρουσίαση των εργασιών για το κατ΄επιλογή μάθημα του 8ου εξαμήνου ‘Κατάλυση από Μεταλλικά Σύμπλοκα – Μηχανισμοί’ θα γίνει την Πέμπτη, 16/07/2020 και ώρα 11:00. Παρακαλούνται οι φοιτητές να κάνουν χρήση του link με το οποίο έγινε το μάθημα

(https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a347da03b2f454fdf8cdd8705a2087af6%40thread.tacv2/conversations?groupId=430537ab-30f8-436b-aa81-ed88bf67884b&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be)

για να συνδεθούν μέσω του MicrosoftTeams.

Οι Διδάσκοντες,

Μ. Λουλούδη, Καθηγήτρια,

Α. Τσίπης, Καθηγητής

ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Το μάθημα «Οινολογία ΙΙ» δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω διακοπής ρεύματος (αδυναμία σύνδεσης στην πλατφόρμα) σήμερα Τρίτη. Η επανάληψη του μαθήματος θα γίνει Μ. Τρίτη την ιδιά ώρα.

Η διδάσκουσα

Β. Κοντογιάννη

ΕΞΕΤΑΣΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η εξέταση του ανωτέρου μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23/7/2020, μέσω της πλατφόρμας MS Teams. Πιο συγκεκριμένα οι φοιτητές θα πρέπει να εισέλθουν μέσω του MS Teams στην εικονική αίθουσα «Αίθουσα Εξέτασης Στατιστική Επεξεργασία …»

Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν (μέσω MS Τeams) στην ανωτέρω αίθουσα χρησιμοποιώντας τoν κωδικό yn5h28o. Η εγγραφή τους θα πρέπει να γίνει εγκαίρως στην αντίστοιχη αίθουσα έως και την Τρίτη 21/7/20 διότι ο κωδικός θα διαγραφεί και δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση.

Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 1.30 ώρα (έναρξη: 10.00 π.μ.-Λήξη: 11.30 μ.μ.). Θα πραγματοποιηθεί ταυτοποίηση των φοιτητών μέσω κάμερας και επίδειξης της φοιτητικής τους ταυτότητας. Οι φοιτητές υποχρεούνται να έχουν ανοικτή την κάμερα και το μικρόφωνο σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης διαφορετικά θα εξαιρεθούν από την εξέταση.

 

Οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερωθούν για την διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων από τον ιστότοπο στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας (https://www.uoi.gr/it/exams-june2020/), όπου έχουν αναρτηθεί  οδηγίες για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2019-20. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με την διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην επιτροπή τεχνικής υποστήριξης εξ’ αποστάσεως εξετάσεων του Π.Ι.

Οι διδάσκοντες του μαθήματος

Κ. Σταλίκας , Β. Σακκάς

Φοιτητικό Εργαστήριο της 13/07/2020 και 14/07/2020

Επειδή εξυφαίνονται θεωρίες περί μη πραγματοποίησης του φοιτητικού εργαστηρίου στις 13 Ιούλη 2020 και 14 Ιούλη 2020, εσωκλείονται φωτογραφίες απο τις κατασκευές των φοιτητών ανά ομάδες των τεσσάρων με μάσκες στο εργαστήριο Χ3-127…Τα συμπεράσματα δικά σας.

Λ. Χατζηαράπογλου

 

20200714_212351 (1) IMG_20200714_212650 IMG_20200714_211940 (1)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΔΕ_ΚΟΤΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Ανακοίνωση

 

Την Τετάρτη 15 Ιουλίου και ώρα 16:30, στην αίθουσα Χ2-097, θα γίνει η παρουσίαση του Μ.Δ.Ε. από τον μεταπτυχιακό φοιτητή Κοτίδη Στυλιανό,

με τίτλο:

 

«Ανάπτυξη νέας βελτιωμένης ολικής σύνθεσης του φαρμάκου Rucaparib, αναστολέα του ενζύμου PARP»

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παρουσίαση εξ αποστάσεως, παρέχεται η δυνατότητα μέσω του κάτωθι συνδέσμου:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afc3696a9306444909c3491394b1427a7%40thread.tacv2/conversations?groupId=93a4ccc0-cdf9-4342-9d23-149ccb8dae71&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

 

Ο επιβλέπων

Κων/ος. Σκομπρίδης

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ”

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα “Εισαγωγή στην Κλινική Βιοχημεία” να συνδεθούν μέσω MS-TEAMS (Ομάδα: Εισαγωγή στην Κλινική Βιοχημεία), την Πέμπτη 16 Ιουλίου στις 11.00, όπως έχουν ήδη ενημερωθεί σε προηγούμενη ανακοίνωση. Ο κωδικός είναι: y1jgaws.

Από το εργαστήριο Κλινικής Χημείας

Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών (Διόρθωση στο ορθό)

Η παρουσίαση των Διπλωματικών Εργασιών των κάτωθι φοιτητριών,

1) Ηρώ Βουλβουτζίδου (Α.Μ. 4925) και

2) Ειρήνη Ζιώγα (Α.Μ. 5192),

θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16-7-2020 και ώρα 17:00.

Οι διδάσκοντες Ι. Γεροθανάσης και Μ. Σίσκος

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

Η εξέταση του μαθήματος Τεχνολογία και Βιοχημεία Τροφίμων θα γίνει τις 17-7-2020 και ώρα 9:00.

Η διάρκεια της εξέτασης θα έχει διάρκεια 1,5 ώρα.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν εγκαίρως στην αντίστοιχη αίθουσα έως την Πέμπτη 16-7-2020 και ώρα 24:00  διότι ο κωδικός θα διαγραφεί και δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση.

Μεταξύ 9:00-9:30 θα γίνει η διαδικασία ταυτοποίησης των φοιτητών μέσω κάμερας και επίδειξης της φοιτητικής τους ταυτότητας. Οι φοιτητές υποχρεούνται να έχουν ανοικτή την κάμερα και το μικρόφωνο σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης διαφορετικά θα εξαιρεθούν από την εξέταση.

Οι αίθουσες είναι οι εξής:

1.       Αίθουσα 1 – ΠΑΛΑΙΑ ΥΛΗ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Επί πτυχίω φοιτητές (5ο έτος και παλαιότερο) που επιθυμούν να εξεταστούν στην παλαιά ύλη (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) με κωδικό: m21r981

2.       Αίθουσα 2 – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (μονός ΑΜ): (νέα ύλη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) φοιτητές των οποίων ο ΑΜ λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9 με κωδικό: jynzl5f

3.       Αίθουσα 3 – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ζυγός ΑΜ): (νέα ύλη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) φοιτητές των οποίων ο ΑΜ λήγει σε 0, 2 ,4, 6, 8 με κωδικό: 1bj56v3

Οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερωθούν για την διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων από τον ιστότοπο στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας (https://www.uoi.gr/it/exams-june2020/), όπου έχουν αναρτηθεί  οδηγίες για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2019-20. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με την διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην επιτροπή τεχνικής υποστήριξης εξ’ αποστάσεως εξετάσεων του Π.Ι.

Οι διδάσκοντες: Ι. Ρούσσης, Ι. Σαββαΐδης, Α. Μπαδέκα

 

Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών

Την Τρίτη 14-7-2020 και ώρα 17:00 οι φοιτήτριες  Ηρώ Βουλβουτζίδου (Α.Μ. 4925) και Ειρήνη Ζιώγα (Α.Μ. 5192) θα παρουσιάσουν τις Διπλωματικές τους Εργασίες.

Οι διδάσκοντες

Ι. Γεροθανάσης και Μ. Σίσκος

 

 

 

Εξετάσεις Οργανικής Χημείας Ι

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που προτίθενται να εξεταστούν στο μάθημα Οργανικής Χημείας Ι να εγγραφούν υποχρεωτικά στις αντίστοιχες «Πιστοποιημένη Αίθουσες Εξέτασης» με βάση τον Αριθμό Μητρώου τους,  ως εξής:

Εξετάσεις Οργανικής Χημείας Ι_1η Τάξη, ΑΜ από 4438-5481
Κωδικός : y15c1du

Εξετάσεις Οργανικής Χημείας Ι_2η Τάξη AM από 5483-5841″

Κωδικός : w8n22vq

Εξετάσεις Οργανικής Χημείας Ι_3η Τάξη AM από 5842-5959″

Κωδικός : 3l0a9ok

Εξετάσεις Οργανικής Χημείας Ι_4η Τάξη AM από 5960-6977Σ

Κωδικός : ykoyxtr

 

Ο διδάσκων

Μιχάλης Γ. Σίσκος

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΠΜΣ “Περιβάλλον και Αγροδιατροφή”

Την Τετάρτη 15/07/2020 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της κ. Τσουμάνη Ευαγγελίας, στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ “Περιβάλλον και Αγροδιατροφή” με θέμα:
” Αξιολόγηση συλλογικού συστήματος παροχής συμβουλών άρδευσης για την πεδιάδα της Άρτας όσο αφορά την άρδευση ακτινιδίου”

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας  MSTeams (κωδικός b8o7h1g )

Ημερολόγιο

Ιούλιος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031