Επιλογή Σελίδας

Αρχείο Ανακοινώσεων

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔ.ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΥΠ.ΔΙΔ.ΓΟΤΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η δημόσια παρουσίαση- υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της υποψ. διδάκτορος κ. Ερμιόνης Γότση, με θέμα «Ανάπτυξη αναλυτικής μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο μέλι» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 και ώρα 12.00.

Η παρουσίαση θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας MS-Teams με κωδικό σύνδεσης ve7ege4.

 

Με τιμή,

Ο επιβλέπων καθηγητής

 

 

 

Τριαντάφυλλος Αλμπάνης

Καθηγητής

 

Υποστήριξη αποτελεσμάτων μεταπτυχιακής εργασίας Ευαγγελίας Σιφναίου

Την Τρίτη 20-4-21 και ώρα 11:30 η ΜΦ του ΠΜΣ του Τμήματος Χημείας Ευαγγελία Σιφναίου θα υποστηρίξει τα αποτελέσματα της μεταπτυχιακής της εργασίας με τίτλο ” «Μονολειτουργικά κυκλομεταλλικά σύμπλοκα του Pt(II) και του Pd(II) με 2-φαινυλπυριδίνη και καρβοξυπυριδίνες: σύνθεση και χαρακτηρισμός».  Ο κωδικός της αίθουσας είναι w4wh3w9

Ο επιβλέπων

Αχ. Γαρούφης

παρουσίασης Μ.Δ.Ε. / ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΎΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ

Τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ., θα διεξαχθεί η δημόσια παρουσίαση της διατριβής Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, από την μεταπτυχιακή φοιτήτρια Θεοδωρακοπούλου Παρασκευή του Π.Μ.Σ. Τμήματος Χημείας, με τίτλο:

«Σύνθεση και αντιδράσεις 3-(αρυλαμινο)βενζοφουρανο-2,2(3H)-δικαρβοξυλικών διαιθυλεστέρων, 2-υποκατεστημένων βενζο[d]οξαζολίων και προσπάθεια σύνθεσης

2Η- και 4H-βενζο[e][1,3]οξαζινών».

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παρουσίαση, μπορούν να συνδεθούν μέσω της πλατφόρμας MS Teams, στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5b93bdbe8e6c498eb3f13e5f6cb0a6e8%40thread.tacv2/conversations?groupId=8cd86b85-5dfb-4435-b743-5bd85933d100&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής:

Γεώργιος Βαρβούνης (Επιβλέπων Καθηγητής)

Κωνσταντίνος Σκομπρίδης, Καθηγητής

Σίσκος Μιχαήλ, Αναπλ. Καθηγητής

Π.Μ.Σ. ΚΙΙ3-Χημεία, Φυσικοχημεία και Τεχνολογία Πολυμερών

Το μεταπτυχιακό μάθημα ΚΙΙ3-Χημεία, Φυσικοχημεία και Τεχνολογία Πολυμερών θα διδαχθεί διαδικτυακά με διδάσκοντες τους Μ. Σίσκο (Χημεία), Κ. Βλάχο (Φυσικοχημεία) και Γ. Παπαγεωργίου (Τεχνολογία). Οι ενδιαφερόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να εγγραφούν στην αντίστοιχη τάξη του MS Teams. Ο κωδικός σύνδεσης στο κανάλι ειναι  bmr0ad2.

Η πρώτη διάλεξη θα γίνει από τον κύριο Μ. Σίσκο την Τρίτη 13-4-2021 και ώρα 15:00.

 

Εκ μέρους των διδασκόντων

Γιώργος Παπαγεωργίου

Δηλώσεις μαθημάτων στα ΔΠΜΣ «Ανόργανη Βιολογική Χημεία» & ΔΠΜΣ «Ιατρική Χημεία»

Ενημερώνονται οι φοιτητές όλων των ετών ότι η δήλωση μαθημάτων για το ΔΠΜΣ «Ανόργανη Βιολογική Χημεία» & ΔΠΜΣ «Ιατρική Χημεία» του εαρινού εξαμήνου (και εμβόλιμη)  2020-2021 θα γίνει από τη Πέμπτη  8/4/2021 έως και την Κυριακή 18/4/2021. Η Δήλωση Μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές.

Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση γίνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους φοιτητές στο σύστημα ClassWeb  https://classweb.uoi.gr (φοιτητολόγιο) και πάντα εντός της παραπάνω χρονικής προθεσμίας και είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι φοιτητές οφείλετε να ελέγχετε τη σωστή υποβολή της δήλωσής σας. Προτείνεται η αποσύνδεση από το σύστημα και η επανασύνδεση ώστε να διαπιστώνετε την έγκυρη υποβολή της δήλωσης καθώς και να κάνετε επανέλεγχο ότι έχει υποβληθεί σωστά η δήλωση μαθημάτων στο χρονικό διάστημα που το σύστημα παραμένει ανοικτό, δηλαδή από 8 έως και 18/04/2021. Αφού αποστείλετε τη Δήλωση να ελέγξετε  την κατάσταση δήλωσης να είναι Υποβληθείσα.

Επί Πτυχίω Φοιτητές

Οι επί πτυχίω φοιτητές στο ίδιο χρονικό διάστημα θα κάνουν δύο (2) δηλώσεις μαθημάτων. Στην πρώτη (2020-2021 ΕΑΡ) θα δηλώσουν τα μαθήματα που διδάσκονται/εξετάζονται κατά το τρέχον εξάμηνο, ενώ στη δεύτερη (2020-2021 ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΑΡ), τα οφειλόμενα μαθήματα που διδάχθηκαν/εξετάστηκαν στο χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2020-2021 (πτυχιακή εξεταστική).

Συνεργασία του Ερευνητικού Εργαστηρίου Βιομιμητικής Κατάλυσης & Υβριδικών Υλικών με L’OREAL Paris: Καινοτομική σύνδεση βασικής έρευνας με τεχνολογία και κοινωνία

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της L’OREAL Paris με το Ερευνητικό Εργαστήριο Βιομιμητικής Κατάλυσης & Υβριδικών Υλικών με επικεφαλής την Καθηγήτρια Μαρία Λουλούδη, αποκαλύφθηκε ότι το σπάσιμο των μαλλιών και το μη αξιόπιστο χρωματικό αποτέλεσμα οφείλονται στο μέταλλο που διεισδύει στο εσωτερικό της τρίχας.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθείστε τον σύνδεσμο: http://catalysis.chem.uoi.gr/index.php/2021/04/07/httpswww-youtube-comwatchappdesktopvhtjfxq4f5xc/

 

 

 

 

ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

Η διάλεξη της Τρίτης 6 Απριλίου 2021 για το μάθημα ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ δεν θα πραγματοποιηθεί. Η ημέρα και ώρα αναπλήρωσης θα καθοριστεί σε συνεννόηση με τους φοιτητές στο επόμενο μάθημα.

Ο διδάσκων

Γεώργιος Παπαγεωργίου

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ /ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το μάθημα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ θα διεξάγεται διαδικτυακά κάθε Παρασκευή στις 15:00 μ.μ

κωδ. ΜS- Teams    8v81l7q

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4cbd6f7c042841608303cda006be6713%40thread.tacv2/conversations?groupId=a8d88a9b-febd-4db0-944c-fe8d88cb9900&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Η διδάσκουσα,

Όλγα Τζαφέα