Επιλογή Σελίδας

Διαλέξεις μαθήματος “Νεότερες Τεχνικές Κβαντικής και Στατιστικής Μηχανικής για τη Διερεύνηση Χημικών Αντιδράσεων”

Όσες και όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις του μαθήματος “Νεότερες Τεχνικές Κβαντικής και Στατιστικής Μηχανικής για τη Διερεύνηση Χημικών Αντιδράσεων” παρακαλούνται να προσέλθουν στο γραφείο του διδάσκοντα, Φ3-012Α, την Τετάρτη, 27η Μαρτίου...