Επιλογή Σελίδας

Η δεύτερη διαδικτυακή διάλεξη για το κατ΄ επιλογή μάθημα του 8ου εξαμήνου “ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ” θα δοθεί σήμερα Τρίτη 2-3-2021 και ώρα 17:00. Το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί είναι το Microsoft Teams που αποτελεί τμήμα του Office 365.

Η τάξη του μαθήματος έχει κωδικό 2qf21m6.

 

Ο διδάσκων

Γ. Παπαγεωργίου