Επιλογή Σελίδας

Η προφορική εξέταση και η παρουσίαση των εργασιών για το κατ΄ επιλογή μάθημα του 8ου εξαμήνου ‘Πολυμερικά και Σύνθετα Υλικά’ θα γίνει εξ αποστάσεως μέσω MS teams την Παρασκευή 2/10/2020 και ώρα 18:00. Κωδικός αίθουσας 1jbrtzq.

Ο διδάσκων

Γεώργιος Παπαγεωργίου