Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να δηλώσουν το Προχωρημένο Εργαστήριο Τροφίμων να εγγραφούν μέσω MS teams στην αίθουσα «Προχωρημένο Εργαστήριο Τροφίμων» με κωδικό: om7fa0c

Α. Μπαδέκα, Αναπλ. Καθ.

Δ. Σκάλκος, Αναπλ. Καθ.