Επιλογή Σελίδας

Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το εργαστηριακό μάθημα επιλογής «Προχωρημένο Εργαστήριο Τροφίμων» καλούνται να εγγραφούν σε αίθουσα MSteams με κωδικό: q7cyy3p.  Θα ακολουθήσει, κατόπιν συνεννόησης, σύντομη διαδικτυακή συνάντηση για τη ρύθμιση ημέρας και ώρας επιτέλεσης του εργαστηρίου.

Α. Μπαδέκα – Δ. Σκάλκος