Επιλογή Σελίδας

Εργαστήριο Φυσικοχημείας Ι: Ημερομηνίες διεξαγωγής υπολογιστικών ασκήσεων.

Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Φυσικοχημείας Ι που διεξάγεται κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 (Γ εξάμηνο προπτυχιακού προγράμματος σπουδών) έχουν εισαχθεί δύο νέες ασκήσεις, στο πεδίο της Υπολογιστικής Φυσικοχημείας. Οι ασκήσεις αυτές έχουν ως...