Επιλογή Σελίδας

Προχωρημένη Βιοχημεία-Επίκαιρα Θέματα Βιοχημείας

Οι διαλέξεις του μαθήματος “Προχωρημένη Βιοχημεία-Επίκαιρα Θέματα Βιοχημείας” του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 22-11-2023 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Παρακαλούνται όσοι δήλωσαν το μάθημα να προσέλθουν στο Χ3-106δ στις...